Wijkparticipatie, wijkaanpak, noaberschap. Column Frans Manders.