Door Marjolijn Moester op 17 augustus 2014

Vragen over normen kwijtschelding van lokale heffingen, eigen bijdrage WMO

PvdA en SP willen één norm van 120%.

Het is een feit dat er steeds meer inkomensdruk op gezinnen met lage inkomens komt te staan vanwege een stapeling van met name rijksmaatregelen en verhoging van kosten. De PvdA en de SP hebben geconstateerd dat in de gemeente Zutphen voor diverse aanvragen voor kwijtschelding van lokale heffingen verschillende normen worden gehanteerd. De normen verschillen van 100% tot 110% van het bijstandsinkomen.

Ook constateren wij dat er verschillende formulieren en procedures zijn om kwijtschelding aan te vragen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting
Gezien bovenstaande stellen PvdA en SP het college van B&W de volgende vier vragen:

  1. Is het college voornemens de inkomensgrens waarbij inwoners van Zutphen voor kwijtschelding van lokale heffingen in aanmerking komen te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm?
  2. Is het college bereid deze norm voor alle gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting van toepassing te laten zijn?
  3. Is het college bereid deze inkomensgrens ook te hanteren bij het vragen van eigen bijdragen in het kader van Wmo-verstrekkingen?
  4. Is het college bereid een loket in te stellen waar inwoners van Zutphen, zowel digitaal als persoonlijk, op een eenvoudige wijze aanvragen in kunnen dienen? Wij denken daarbij aan één loket voor alle minimaregelingen.

Marjolijn Moester, PvdA fractie
Ellen Verhoog, SP fractie

 

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester