Door op 27 juni 2015

Voorzitter op les

Er waren veel partijgenoten in het Brabantse provinciehuis in ’s Hertogenbosch op zaterdag 20 juni. Na de gezamenlijke aftrap spraken we met voorzitters van andere afdelingen over de rol van de voorzitter. Onder leiding van Remy Wilshaus, voorzitter van de afdeling Haarlem kwamen veel dingen los. Wat me opviel was het enthousiasme en het optimisme van mijn collega voorzitters. Heel inspirerend!

Rode draad was toch wel de (ver)bindende factor die de voorzitter moet zijn. We zijn (bijna) allemaal vrijwilligers en dat geeft zo zijn uitdagingen. Daarbij is het belangrijk om te zoeken naar elkaars sterke eigenschappen. Omdat elke afdeling haar eigen sterke punten heeft, deed ik ook veel ideeën op. Deze neem ik mee naar het bestuur.

De opening van het middaggedeelte deed Hans Spekman met een bevlogen verhaal waarin hij door veel praktijkvoorbeelden duidelijk maakte waarom onze partij en de idealen van de sociaal democratie nodig is: in Nederland, maar ook internationaal.

In de middagsessie bespraken we het rapport Politiek van Waarde en hoe we dat kunnen implementeren binnen de afdeling. Afdelingen die met dit rapport werken, merken dat het maken van (stem)keuzes gemakkelijker is doordat je toetst aan de elementen van dit rapport. Ik ga met het bestuur bespreken of en zo ja hoe wij met dit rapport iets kunnen. Daarna doe ik ditzelfde met de fractie en de wethouder.

De slotspeech was van Agnes Jongerius die met voorbeelden liet zien hoe dichtbij Europa is. Ook legde ze uit dat de Europarlementariërs wel degelijk goed op de hoogte zijn van wat er speelt in (lokale) samenleving van de individuele lidstaten.

In de trein terug heb ik van Den Bosch naar Zutphen gesproken met de jonge voorzitter van de gemeente ‘De Fryske Marren’. Ook met hem heb ik veel dingen uitgewisseld en de treinreis vloog voorbij. Ik heb ongelofelijk genoten van deze leerzame dag.

Richard van Gelder
Voorzitter PvdA afdeling Zutphen – Warnsveld