Door Paula Wieggers op 16 augustus 2017

Voortgang kandidaatstelling

De kandidaatstellingscommissie is inmiddels met goedkeuring van de leden van start gegaan. Leden van de commissie zijn:

  • Guus Elders, voorzitter
  • Jokelien Homans, commissielid
  • Dick van Dijk, commissielid
  • Paula Wieggers, commissielid en secretaris van de commissie

Nynke Dijkstra moest helaas stoppen, omdat zij voor haar studie verhuisd is en niet langer ingeschreven staat in Zutphen. Ook de studiedrukte en de planning van de commissie maakte het voor haar niet langer haalbaar. De commissie wil Nynke enorm bedanken voor de energie die zij geleverd heeft.

Hoe gaat het er allemaal uitzien de komende maanden:

De kandidaatstellingscommissie heeft een e-mailadres aangemaakt , sollicitatiepvdazutphen@gmail.com, waar alle brieven binnenkomen. De sluitingsdatum is 31 augustus. Dat is een harde datum; de brieven die later binnenkomen worden niet meer meegenomen. Nu hebben wij het nog rustig, maar daar komt meteen verandering is wanneer de sluitingsdatum een feit is. Wij zijn enorm benieuwd hoeveel brieven wij gaan ontvangen.

De sollicitatiebrieven worden door de commissie gelezen en beoordeeld op de criteria. Het gaat dan om landelijk vastgestelde eisen en de profielschetsen zoals wij die tijdens de ledenvergadering van maart hebben vastgesteld. De kandidaten die aan de criteria voldoen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de commissie. De commissie heeft hiervoor een aantal dagen gepland. Nadat alle gesprekken zijn geweest, stelt de commissie een lijst vast waarin ook de plaatsverdeling wordt gemaakt.

Reserveer voor je solliciatiegesprek alvast de volgende dagen:

  • vrijdagmiddag 15 september van 13.00 tot 17.00 uur
  • Zaterdag 16 september van 9.00 tot 17.00 uur
  • Dinsdagavond 19 september van 19.00 tot 22.00 uur
  • En als reservedatum staat zaterdag 23 september van 9.00 tot 17.00 uur gepland.

Op 25 oktober vindt de ledenraadpleging plaats en zal de lijst aan de leden worden voorgelegd. Guus Elders zal, als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, een toelichting geven op de kandidaten die op de lijst geplaatst zijn. Aansluitend wordt de kandidatenlijst door de leden vastgesteld. Reden temeer om er vooral bij te zijn de 25e oktober. Wij hopen dat wij jullie zo een beeld hebben gegeven van wat er gaat gebeuren.

Namens de kandidaatstellingscommissie,
Paula Wieggers

Bijlage Kandidatencommissie, versie 16 aug. 2017

Raadslid worden voor de PvdA in Zutphen

Profielschets-kandidaat-gemeenteraad-2018-1(3)

Bijlage Profielschets

Paula Wieggers

Paula Wieggers

Paula: ” in Gelderland moet het goed wonen zijn voor iedereen. Voor mij betekent het investeren in een duurzame samenleving. In een duurzame samenleving hebben wij aandacht en zorg voor elkaar en gaan wij zuinig om met onze omgeving. Ondernemers in Gelderland zijn gewend om ook met tegenwind slimme oplossingen te vinden. Het noaberschap is

Meer over Paula Wieggers