Door Frans Heitling op 13 februari 2018

Voortbestaan Kinderboerderij De Schouw gegarandeerd

De Kinderboerderij De Schouw aan de Schouwlaakseweg in Zutphen moet blijven bestaan. Wanneer het aan de Zutphense gemeenteraad ligt, blijft de Kinderboerderij ook in de toekomst bestaan. Begin vorige maand luidde de Kinderboerderij de noodklok: het voortbestaan stond op de tocht, ondanks de 55.000 bezoekers die de Kinderboerderij jaarlijks trekt. Een PvdA-motie – mede ingediend door onder andere de SP, Stadspartij, BBZW en lijst Van Vliet – is gisteravond unaniem in de Zutphense Gemeenteraad aangenomen.

Oplossing

De Kinderboerderij trekt jaarlijks ruim 55.000 bezoekers. Daarmee is het een belangrijke plek voor het Waterkwartier en de Zuidwijken. Natuureducatie, beschermd werken en groenbeheer, zijn de belangrijke taken die de Kinderboerderij voor haar rekening neemt.

De Kinderboerderij zit ondertussen niet bij de pakken neer. Om de lastige financiële situatie op te lossen heeft zij onder andere een crowdfundingsactie opgezet die inmiddels al ruim € 1400 heeft opgebracht. Ook is de Kinderboerderij succesvol in het aantrekken van geld voor incidentele projecten zoals nieuw materiaal, benodigd voor de kinderboerderij. Maar dat is niet genoeg. De Kinderboerderij heeft om met name de dagelijkse beheerstaken te kunnen uitvoeren in de afgelopen jaren een groot deel van haar financiële reserves moeten aanspreken. Daarvan is nu de bodem in zicht.

De motie vraagt van het gemeentebestuur om op korte termijn met alle betrokkenen in gesprek te gaan en voor 1 mei aanstaande te komen met een degelijke oplossing. De Kinderboerderij is een vaste plek voor veel kinderen, ouders en grootouders in de Zuidwijken en het Waterkwartier. De Kinderboerderij vraagt uiteindelijk een budget van € 25.000 op jaarbasis. Nadat zij een aantal jaren flink gekort zijn op hun subsidies en ondersteuning vanuit de gemeente is dit geld voor groenbeheer, zorgtaken en natuureducatie goed besteed geld.

Frans Heitling

Frans Heitling

Frans Heitling is van november 2017 tot mei 2018  interim-voorzitter geweest. Frans was jarenlang raadslid.

Meer over Frans Heitling