Door op 11 september 2013

Verslag uit het ondergrondse

Op 9 september schreef Stadsdichter van Zutphen Tim Pardijs tijdens de gemeenteraadsvergadering een gedicht. Lees hier het prachtige werk dat stof tot nadenken geeft. 

Ik spreek tot u namens een wijk die u nooit noemt,

ver onder de stralende kroonluchters, de vrolijk gekleurde

stoelen, dieper dan de glanzende vloeren, waar de spelregels
voorschrijven dat verdiepende vragen niet toegestaan zijn,
alleen verhelderende. Als u ons wilt vinden, moet u niet aan
tafel, maar onder tafel, en verder. Bellen en fluitjes klinken
hier niet door, al dan niet verstuurde brieven worden hier
niet gezien, papierloos vergaderen is onze grondhouding,
net als downloaden, wij hoeven niet sneller te praten
om binnen drie minuten te blijven.

Waar boven de consequenties altijd onduidelijk lijken
te blijven, hier beneden zijn ze dat wel, hier worden
antwoorden gegeven nog voor de vragen gesteld worden,
wij weten wat de gevolgen van besluiten zijn voor de
ozb, de buurman zal ze zo uitdelen.

Hier zijn we net als op uw publieke tribune gewoon
blijk te geven van emoties, we zijn afwisselend blij,
wanhopig, strijdlustig, gefrustreerd, bezorgd, boos,
deze leidingen knappen en versmelten tot een kolkend
hete gemoedstoestand zonder natuurlijk rustmoment,
maar wat er onder de grond gebeurt blijft onzichtbaar.

Behalve op maandagavond, dan wordt de hoge spanning
soms even zichtbaar als rode gloed in de toppen van
de zwarte scheuten die uit de tafels groeien.

Tim Pardijs,
9 september 2013


De website van Tim