Door Mark Hissink op 18 mei 2013

Veranderingen in je wijk kunnen vanuit jezelf komen

Hoe vaak hoor je niet van mensen “Maar naar mij luistert de politiek toch niet” of “Die gemeente doet maar en hoort mij toch niet”. Een deel van de mensen voelt zich ongehoord en onbegrepen en heeft het idee dat ze zelf niks in te brengen met hoe de wijk er uit ziet of komt te zien, maar gelukkig zijn er ook andere verhalen. Dit is zo’n ander verhaal.

De Vredenburgerbrug zoals die er nu uit ziet

De Vredenburgerbrug zoals die er nu uit ziet

Als kind groeide ik op aan de Emmerikseweg en mijn ouders wonen er inmiddels bijna 33 jaar en we hebben de straat zien veranderen in al die jaren. Na een grote herinrichting ruim 20 jaar geleden en de ontwikkeling van plan Ravelijn tot de grote herinrichting en omvorming naar rode loper die nu druk bezig is.

Bij aanvang de werkzaamheden afgelopen maart viel het mijn ouders en mij op dat er niets zou gaan gebeuren met de overgebleven helft van de Vredenbergerbrug, een brugdeel dat na jaren van verwaarlozing echt een rotte appel in de straat is geworden. Nou moet ik eerlijk bekennen dat we er tijdens alle inspraak momenten ook helemaal niet aan gedacht hebben om de gemeente op deze plek te wijzen. Ook al storen we ons al lang aan deze plek.

Als lid van een politieke partij heb je natuurlijk verschillende mogelijkheden om zaken als nog binnen de gemeente in de kijker te spelen, maar de vraag is of je dat altijd op die manier moet doen. De weg die iedere burger kan bewandelen is soms wel net zo makkelijk.

Zo sprak ik na een forumbijeenkomst wethouder Withagen aan omdat zij de herinrichting van de Emmerikseweg in haar portefeuille heeft en een aantal weken later wethouder La Rose omdat bruggen onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Na een mail met foto’s te hebben gezonden was het antwoord erg duidelijk. “We zijn het met je eens dat de brug hoognodig aan onderhoud toe is maar er is in dit project geen ruimte voor om dit te doen.”

Maar daar was het niet mee afgelopen, afgelopen maandag (13-05-2013) werd ik in het gemeentehuis aangesproken door wethouder Withagen en kon ze mij vertellen dat er binnen het budget van de Emmerikseweg toch ruimte bleek te zijn voor het renoveren van de brughelft en dat er binnenkort mee begonnen zal worden.

Zo zie je maar hoe je als inwoner van Zutphen toch gewoon invloed kunt hebben op wat er in je wijk gebeurt.

Mark Hissink

Mark Hissink

Mark Hissink

Mark was PvdA kandidaat voor de raadsperiode 2014 – 2018. Op 14 december 2013 werd Mark ingezworen als fractievolger, maar in maart 2014 kwam daar weer een eind aan. Hij is voor het gewest Gelderland afgevaardigde naar de Politieke Ledenraa Zijn  eigen verhaal: Op 12  maart 2016 ben ik tijdens de gewestelijke ledenvergadering gekozen als

Meer over Mark Hissink