24 februari 2014

Uw Zorg, onze zorg

Hoe gaat de PvdA in Zutphen om met mantelzorgers?

O.l.v. Everdien VanderLijde, voorzitter Stichting Alzheimer in Zutphen en omgeving, sprak Tweede Kamerlid Otwin van Dijk afgelopen zaterdag met een twintigtal aanwezigen,  in De Uitwijk over de nieuwe taken die de gemeente op 1 januari 2015 krijgt en met name over de zorg en de positie van mantelzorgers.

Het werd een zeer geanimeerde en inhoudelijke discussie, waarin Otwin van Dijk uitgebreid inging op de doelen van het overhevelen van de taken naar de gemeente. Doel is de steeds stijgende kosten voor de zorg minder te laten stijgen. De bezuinigingen worden bereikt door de zorg dicht bij mensen te organiseren, waardoor regeldruk en bureaucratie kan worden vermindert en zorgverleners weer kunnen doen wat ze moeten doen: zorg verlenen. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol en zullen kunnen blijven rekenen op ondersteuning bij hun zware taak, bijvoorbeeld door dag- en respijtopvang, maar ook door andere initiatieven.

Zie ook het actieplan ‘steun de mantelzorger dat door lijsttrekker Annelies de Jonge mede is ondertekend
Actieplan Steun de Mantelzorger