Door Jasper Bloem op 8 december 2017

Uitstel van opening luchthaven Lelystad nodig

We maken ons grote zorgen over de aanvliegroutes van luchthaven Lelystad die vanaf volgend jaar enorm gaat uitbreiden. Er zijn geruchten dat de gebieden waar de vliegtuigen ‘’wachten’’ in de lucht verplaatst zouden gaan worden. De PvdA Lochem heeft in een rapport ontdekt dat het nieuwe zoekgebied in de Achterhoek of de zuidkant van Overijssel zou kunnen liggen. Tekenend voor de manier waarop dit gecommuniceerd wordt is dat er wordt gesproken over een wachtgebied “ergens in NM TMA-EE”. Je moet maar net weten dat dit een luchtvaart-code is voor een gebied waar tienduizenden mensen wonen.

De PvdA is het eens met de bewoners uit Noord- en Oost-Nederland dat eerst het luchtruim op orde moet zijn, voordat luchthaven Lelystad wordt opengesteld voor grote vliegtuigen met onzekere aanvliegroutes. In de Tweede Kamer is de PvdA daarom voor uitstel van de openstelling van grote vliegtuigen op Lelystad en dus ook voor uitstel van de uitbreiding. Meer over het landelijke standpunt vindt u hier. Inmiddels hebben vijf Gelderse gemeenten, waaronder Zutphen en Lochem in een gezamenlijke brief aangedrongen op uitstel van de uitbreiding van Lelystad.

Jasper Bloem

Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden

Meer over Jasper Bloem