Door Frans Manders op 24 februari 2017

Tussenstand onderzoek Economische haalbaarheid Industriehaven Zutphen door Rolf Ziel

De fractie van de PvdA heeft in Zutphen in samenwerking met het Cleantechcenter op de Mars een voorstel ingediend  om een grondig onderzoek uit te laten voeren naar de technische en economische mogelijkheden van de industriehaven op de Mars. Voor Rolf Ziel, student hydraulic engineering aan de TU-Delft, is dit zijn afstudeeropdracht. Hij wordt hierin ondersteund door ingenieursbureau Witteveen en Bos uit Deventer.

Rolf is nu bezig met het uitwerken van mogelijke technische oplossingen. Denk daarbij aan haalbaarheid calculaties Hij verwacht begin maart hierover een tussenrapport te kunnen opleveren. Uiteindelijk zal zijn definitieve rapport in het tweede kwartaal van dit jaar gereed zijn.

Het onderzoek van Rolf Ziel moet uiteindelijk een grondige inventarisatie opleveren van alle technische en economische mogelijkheden. De vragen die beantwoord moeten worden zijn daarom ook heel praktisch. Zo wordt er straks niet alleen antwoord gegeven op de vraag of het technisch mogelijk is om de haven te verbeteren en wat daar dan voor nodig zou kunnen zijn. Een even belangrijk onderdeel van het onderzoek is de vraag hoe het economisch potentieel van zo’n haven voor Zutphen eruitziet en hoe zo’n haven bijvoorbeeld bij zou kunnen dragen aan verschuiving van vervoer over de weg naar -milieuvriendelijker- vervoer over de weg.

Hieronder een stukje van zijn opdracht inclusief de vragen die gesteld zijn. Dat is niet alleen een technisch verhaal. Uit onze gesprekken met Rolf en zijn begeleider docent Peter Quist (medeontwerper Noorderhaven), komen er ook duidelijke conclusies boven water die later bij een te houden bijeenkomst met alle stakeholders, raad, college en geïnteresseerden gedeeld worden.

Research question:
 The main objective described in the preceding paragraphs leads to the research question of this thesis:

  • Main Question (MQ): “Can a viable terminal be realized in Zutphen’s business park De Mars to improve utilization of waterway access?”

To achieve the main objective, several sub questions (SQ) are defined:

  • What is the current scale transportation of goods in Zutphen and which have potential?
  • What is the prospected scale of the businesses and transportation of goods in Zutphen?
  • How can Zutphen become a transhipment hub for the region?
  • How realize a modal shift from truck to inland waterway transport?

Dit PvdA-initiatief biedt inzicht in de mogelijkheden om bedrijven naar Zutphen te halen in het kader verdere ontwikkeling van de Circulaire Economie. Zo kunnen we voor Zutphen echte praktische invulling geven aan ons speerpunt Cleantech. Goed voor het milieu en goed voor onze werkgelegenheid.

Groet, Frans Manders
Fractie PvdA Zutphen.

Frans Manders

Frans Manders

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten

Meer over Frans Manders