Door Fransje vd Breggen op 24 september 2017

Succesvolle aftrap 2e deel campagne

Zaterdag 23 september stonden wij op de braderie van Noordveen, altijd het succesvolle  einde van de Week van de Wijk. Wij hadden een muziekspringkussen gehuurd, de aap op het kussen torende hoog en zichtbaar boven alles uit en heel veel kinderen deden wij er een plezier mee. Wij schonken gratis koffie en thee en veel mensen kwamen een praatje maken. De zon scheen, het werd een prachtige en succesvolle dag.

Mensen spraken met ons over hun buurt, over wat er goed was en wat kon worden verbeterd. Of over hun persoonlijke zorgen. En over onderwijs, zorg, banen en  onzekerheid.

Wij vroegen mensen hun lege koffiebekers te plaatsen op een puzzelstukje. De puzzelstukjes hadden ieder een onderwerp en wij wilden daarmee te weten komen over welk onderwerp mensen het liefste eens met velen zouden willen praten in Zutphen.

Dit gaf een duidelijk beeld. Het onderwerp kinderen bleek het onderwerp te zijn waar mensen het meest over inzitten. “Zonder kinderen ggeen toekomst.” Wij vind het een uitstekende keus en zijn er erg blij mee.

Op 16 november 2017 zullen wij dan ook een avond organiseren met als onderwerp KINDEREN. Nadere informatie volgt.

Fransje vd Breggen

Fransje vd Breggen

Sinds april 2017 ben ik secretaris in het bestuur van PvdA ZW. Als webmaster onderhoud ik al jaren de website en plaats ik de aangeboden stukken. Verder stuur ik maandelijks de nieuwsbrief rond naar onze leden, verzorg ik alle uitnodigingen en onderhoud ik het contact met de leden.

Meer over Fransje vd Breggen