Door Frans Manders op 11 oktober 2016

Steun voor onderzoek ‘levensvatbare Industriehaven’ Zutphen

De Zutphense gemeenteraad staat unaniem achter het PvdA initiatief om uit te zoeken of de industriehaven in Zutphen een bloeiend tweede leven kan krijgen. De verkenning zal worden uitgevoerd door een student van de TU Delft en twee HBO studenten bedrijfseconomie. Tijdens de bespreking van dit initiatiefvoorstel in het forum, bleek de gemeenteraad zich achter dit voorstel te kunnen scharen.

De aanleiding voor het PvdA initiatief is dat gemeentes, regio’s en bedrijven in ons achterland, Lochem (ForFarmers), Twente (Almelo, Hengelo, Enschede) vragen om uitbreiding van hun havencapaciteit en toegankelijkheid via het Twentekanaal. Het Twentekanaal nu – en ook straks – heeft een capaciteit voor containerschepen met tot tweehoog gestapelde containers. De IJssel kan schepen faciliteren tot 4 hoog gestapelde containers. Dit biedt mogelijk kansen voor overslag in de Industriehaven in Zutphen.
Als argumenten om dit onderzoek uit te voeren wordt aangevoerd dat vervoer over water kansrijk is, vaak milieuvriendelijker en efficiënter dan vervoer over de weg of over het spoor. Ook hebben we in Zutphen een industriehaven die mogelijk onderbenut wordt. Verder ligt Zutphen op knooppunten van water- en railverbindingen zowel noord-zuid als oost-west.
Het Stedendriehoekverband heeft een forse ambitie hebben richting economische ontwikkelingen op het gebied van cleantech en circulaire economie en ondernemers in Zutphen en de Stedendriehoek participeren hier actief in en hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in vervoer over water.
Op dit moment weten we niet welke technische problemen we tegen kunnen komen bij het geschikt maken van de Industriehaven voor overslag (bulk)goederen en containers. Ook hebben we niet in beeld welke economische kansen een moderne industriehaven, geschikt voor containeroverslag voor vervoer vanuit en naar o.a. Twente en de Achterhoek, kan bieden.
Daarbij kan Zutphen als ‘hub’ voor goederenvervoer over water en mogelijk ook rail, bijdragen aan het versterken van onze lokale/regionale economie en daarmee ook een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in onze stad.
Het voorstel vraagt om een krediet van € 5.000. Daarmee kunnen één student van TU Delft en twee studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (studierichting bedrijfseconomie, afstudeeropdracht) in de periode september 2016 – maart 2017 respectievelijk de technische en de economische haalbaarheid van een moderne industriehaven in Zutphen onderzoeken.
Het gevraagde budget dekt zowel onderzoekskosten als een tegemoetkoming levensonderhoud gedurende de periode van het onderzoek. De kosten hiervoor kunnen ten laste komen van Programma 5. Aantrekkelijke stad.
Frans Manders, forum lid
Frans Heitling, gemeenteraadslid
Frans Manders

Frans Manders

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten

Meer over Frans Manders