Door Frans Heitling op 5 mei 2015

Stel kwaliteit boven financiën bij aanbesteding vervoer

Kwaliteit gaat boven financiën als het om mensen gaat. Met de veranderingen in de WMO en de Jeugdzorg veranderen ook de organisatie en verantwoordelijkheden op het gebied van vervoer. De gemeenten in de Stedendriehoek en de gemeenten Heerde en Hattem zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, zodat zij samen het leerlingenvervoer, WMO-vervoer en het regiotaxi-vervoer goed kunnen organiseren. Het samenwerkingsverband zal dit vervoer gaan aanbesteden, waarbij de aanbestedingscriteria een cruciale rol spelen voor de kwaliteit van het vervoer.

In het verleden hebben zich ongewenste situaties voorgedaan in het aanbesteden van het gesubsidieerde vervoer. Financiën – lees: zo goedkoop mogelijk – leken toen boven de kwaliteit te zijn gegaan. Het is onwenselijk dat zich in de toekomst weer situaties voordoen waardoor de kwaliteit van deze vervoersvormen, waarvan kwetsbare groepen mensen in onze samenleving afhankelijk zijn, in het gedrang komt.

Dit betekent, wat ondergetekenden betreft, dat de mensen die het vervoer nodig hebben centraal staan bij de aanbesteding van dit vervoer. Voor hen dient het vervoer zo eenvoudig en herkenbaar mogelijk te worden gemaakt. Kwalitatieve criteria zoals ervaring van chauffeurs dienen evenals kwantitatieve criteria zoals wachttijden terug te komen in de aanbesteding. Daarnaast zouden verschillende vervoersstromen alleen gecombineerd moeten worden wanneer dit in de praktijk ook werkt en niet leidt tot onacceptabele wacht- en reistijden. Maar vooral ook niet leidt tot conflicten tussen passagiers onderling en onenigheid tussen passagiers en chauffeur.

We willen een zogenaamde race to the bottom door vervoersbedrijven voorkomen: aanbieders die aantoonbaar onderbieden en zo de continuïteit die zij geacht worden te kunnen bieden roekeloos op spel zetten. Ook moet bij de aanbesteding worden nagegaan of een bedrijf dat deze bijzondere vormen van vervoer wil gaan uitvoeren financieel gezond is. Een vervoersbedrijf dat de gunst krijgt om een aanzienlijke hoeveelheid ritten te rijden in dienst van de samenleving, mag best de jaarrekeningen van de afgelopen jaren voorleggen en zo kunnen aantonen dat de onderneming financieel gezond is en de gevraagde vervoersinspanning ook op langere termijn kan leveren.

Vervoer van A naar B is voor veel mensen geen luxe, maar van wezenlijk belang om verbonden te kunnen zijn met anderen. Daarom moeten in de aanbesteding voorwaarden gesteld worden aan de potentiële dienstverlener die kwaliteit boven financiële besparingen op korte termijn plaatsen.

Frans Heitling, raadslid PvdA, in samenwerking met

  • Mathijs ten Broeke (raadslid SP)
  • Liza Luesink (raadslid GroenLinks)

Frans H. Stel kwaliteit boven financiën bij aanbesteding basismobiliteit 22april2015 definitief (2)

Frans Heitling

Frans Heitling

Frans Heitling is van november 2017 tot mei 2018  interim-voorzitter geweest. Frans was jarenlang raadslid.

Meer over Frans Heitling