Door Frans Heitling op 7 september 2013

Sleutel niet aan de AOW, inkomenspolitiek doe je via de belastingschijven

Soms vind je het jammer dat je eigen partij een maatregel kiest waarvan het idee: sterke schouders, zwaarste lasten wel wordt gerealiseerd maar de manier waarop knullig is en mensen onzeker maakt. Dan lezen we nu dat onze partij de AOW-uitkering wil verlagen en lage AOW-inkomens wil compenseren via de toeslagen. Het effect: AOW-ers met een hoger inkomen gaan meer betalen, AOW-ers met een laag inkomen gaan er inkomen niet op omlaag. Dat is echter niet het beeld dat blijft hangen. Het beeld dat blijft hangen: PvdA verlaagt de AOW.

Strikt genomen is dat ook waar. Ons pensioenstelsel is gebaseerd op drie peilers:

  • de AOW. Voor iedereen is de AOW gelijk. Voor alleenstaanden bedraagt de AOW € 1086,52 per maand, en voor een echtpaar €1501,86 per maand.
  • aanvullend pensioen. Dat is voor iedereen verschillend en afhankelijk van het salaris dat iemand als werkende heeft verdiend en de pensioenpremies die zijn afgedragen. Hoe hoger het inkomen, hoe meer premie er is betaald en hoe hoger het aanvullend pensioen.
  • de derde en laatste peiler bestaat uit het vermogen dat iemand heeft. De belasting die daarover betaald moet worden hangt af van de hoogte van dat vermogen en de vrijstellingen waarvoor iemand in aanmerking kan komen.

Is het nu een slecht idee om van mensen met een hoog pensioen en flink vermogen een extra bijdrage te vragen? Wat mij betreft niet. Maar waarom door eerst de AOW te verlagen? En vervolgens via toeslagen lagere inkomens te compenseren. Het maakt zaken nodeloos ingewikkeld. Inkomenspolitiek doe je toch via de schijven? Hoe hoger iemands inkomen, hoe meer belasting hij/zij betaalt. Via heffingskortingen en belastingvrije voeten kun je dan nog steeds op maat lagere inkomens uit de wind houden.

De maatregel lijkt op een kopie van het kraamkamerplan van Rutte in 2012 om de verplichte ziektekostenverzekering inkomensafhankelijk te maken. Destijds terecht gesneuveld. Ik mag hopen dat dit plan eenzelfde lot krijgt. Sleutel niet aan de AOW, wil je inkomenspolitiek bedrijven doe dat dan via de belastingschijven.

Namens de fractie van de PvdA Zutphen – Warnsveld
Frans Heitling,

Frans Heitling

Frans Heitling

Frans Heitling is van november 2017 tot mei 2018  interim-voorzitter geweest. Frans was jarenlang raadslid.

Meer over Frans Heitling