Door Redactie op 1 februari 2016

Rodetaart voor de vrijwilligers van Perspectief

Voor ondersteuning van de noodopvang van vluchtelingen tijdens de feestdagen, ontving zaterdag 30 januari de vrijwilligerscentrale van Perspectief Zutphen als blijk van waardering een rode taart van de PvdA Zutphen-Warnsveld.

Perspectief Zutphen heeft afgelopen jaar tweemaal de ondersteuning van de noodopvang van vluchtelingen in de Hanzehal op zich genomen. Na het eerste verzoek van het COA aan de gemeente Zutphen om vluchtelingen voor een paar dagen op te vangen, werd gelijk duidelijk dat er veel moest gebeuren in korte tijd. Marian van Uffelen, coördinator vrijwilligersbemiddeling (2e van links) zei dat de eerste keer noodopvang hectisch was, alles moest eigenlijk nog worden bedacht.

Perspectief Zutphen staat midden in de samenleving en beschikt met de vrijwilligerscentrale, over een onuitputtelijke bron van honderden vrijwilligers. Vrijwilligers waren dag en nacht beschikbaar, op elke behoefte kwam een antwoord. Zo werden er bijvoorbeeld programma’s om vluchtelingenkinderen bezig te houden gerealiseerd, de was werd meegenomen en thuis in de wasmachine gestopt, er werd gesport en vluchtelingen werden mee genomen voor uitjes.
En niet geheel onbelangrijk: de vluchtelingen werden gehoord.

Er kwam een tweede verzoek van het COA om wederom tijdelijk vluchtelingen voor nood op te vangen. Wethouder Annelies de Jonge (1e van links), verantwoordelijk voor de vluchtelingen opvang, twijfelde om op dit verzoek in te gaan. Er wordt heel veel gevraagd van de vrijwilligers en ook zij moeten in bescherming genomen worden. Daarbij is het voortdurend verplaatsen van de vluchtelingen zeker niet wenselijk. In samenspraak met Perspectief Zutphen is toch besloten om voor de tweede keer vluchtelingen in de Hanzehal voor nood op te vangen, maar dan wel voor een langere periode, een langere periode biedt geestelijke rust. En zo hebben de vluchtelingen de feestdagen in Zutphen doorgebracht.

Vrijwilligers is de kurk waar alles op drijft, zonder deze club mensen is het niet mogelijk om een menselijke maat te bieden. Een citaat van één vrijwilliger: “In het bijzijn van de vluchtelingen, heb ik de mooiste jaarwisseling van mijn leven meegemaakt.”

De Zutphense samenleving mag blij zijn met zich zelf. Tijdens beide noodopvang periodes waren geen wanklanken, schermutselingen of rottigheid te bemerken. In Nederland heeft geen vluchteling de nacht nog op straat hoeven door te brengen.
Dat kenmerkt een beschaafd land.

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie