Door Fransje vd Breggen op 29 september 2013

Rode taart voor Henk Post

Henk Post ontving zaterdag 28 september, uit handen van 2e Kamerlid John Kerstens een RODE TAART voor het schoonmaken van de markt elke zondag. De PvdA Zutphen-Warnsveld heeft het voornemen om iedere laatste zaterdag van de maand een RODE TAART uit te delen aan één burger of een groepje burgers in de stad die zich vrijwillig en onbaatzuchtig inzetten voor de Zutphense samenleving. Henk Post kreeg de eerste en trapte hiermee een traditie af.

Al jaren gaat Henk, beladen met prikkers en grijpers, iedere zondagochtend om 9 uur naar de markt, om het zwerfafval van het nachtleven op te ruimen. Vaak zijn er anderen bij en samen zorgen ze er voor dat de Zaadmarkt en de Houtmarkt en weer piekfijn bij liggen voor de zondag. Henk zet zich ook op andere terreinen in voor Zutphen, zo was hij oa lid van het wijkteam centrum, dat twee jaar geleden werd opgeheven. John Kerstens bedankte hem hartelijk, daarbij benadrukte hij dat Henk dus al jaren precies doet wat de huidige regering stimuleert: uitvoering geven aan gemeenschapszin.

Met het aanbieden van de rode taart spreekt De Partij van de Arbeid Zutphen – Warnsveld , haar waardering uit voor Henks acties ten bate van Zutphen.

Fransje vd Breggen

Fransje vd Breggen

Vanaf april 2017 neem ik de functie als secretaris waar.  Als webmaster onderhoud ik de website en plaats ik de aangeboden stukken, in samenwerking met Karin en Marjolijn die de social media onder hun hoede hebben.

Meer over Fransje vd Breggen