Door Karin Jeurink op 30 oktober 2016

Rode taart voor goed werk naar de Voedselbank

Afgelopen zaterdag bood fractievoorzitter Harrij Hissink de voedselbank een rode taart aan. De Voedselbank De Eetketen wil een bijdrage leveren aan het verzachten van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel tegengaan. De vrijwilligers doen hun werk vanuit de gedachte dat je elkaar onderling kan helpen en vanuit solidariteit. De PvdA vindt dat goed werk.

De PvdA deelt iedere maand een rode taart uit voor vrijwilligers die, vaak onzichtbaar, heel veel goed werk verrichten in de Zutphense samenleving. De Voedselbank is zo’n organisatie. Iedere vrijdag ontvangen ongeveer 250 gezinnen in Zutphen, Brummen en Lochem een voedselpakket waarmee ongeveer drie maaltijden gemaakt kunnen worden. Hiervoor zijn 50 tot 60 vrijwilligers bijna dagelijks aan het werk met het ophalen en sorteren van overgebleven voedsel dat nog goed te gebruiken is.

Het voedsel dat verzameld wordt komt allemaal uit giften. Gedeeltelijk wordt dit gedoneerd en gedistribueerd via de landelijke voedselbank en gedeeltelijk komt dit vanuit de ondernemers van Zutphen en omgeving. Zo is er bijvoorbeeld iedere donderdag een broodronde langs de bakkers in Zutphen waar het verse brood voor de pakketten opgehaald wordt om op vrijdag uit te kunnen delen.

Op de vraag wat de Voedselbank De Eetketen nog nodig heeft kwam verrassend niet het antwoord dat ze nog vrijwilligers nodig hebben. Er is op dit moment zelfs een wachtlijst van mensen die graag vrijwilliger willen worden. Wel kan de organisatie altijd geld gebruiken, voor de elektriciteitsrekening bijvoorbeeld en de kosten voor het ophalen van het voedsel.

De Voedselbank krijgt zijn klanten vanuit vele organisaties doorverwezen, vaak jeugdzorg, schuldhulpverlening of vluchtelingenwerk, maar ook melden mensen zichzelf aan omdat ze in de problemen gekomen zijn door verlies van werk, schulden ontstaan zijn bij scheiding. Kleine ondernemers weten ook steeds meer de weg te vinden. Er vindt een screening plaats op basis van hoeveel leefgeld een klant per week te besteden heeft. De mensen die in aanraking gekomen zijn met de voedselbank geven aan dat dit op heel menselijke wijze gebeurt, dat de vrijwilligers echt veel begrip hebben voor de situatie.

Met de rode taart wil de PvdA Zutphen-Warnsveld het vele werk dat vrijwillig gedaan wordt in onze stad zichtbaar maken. Iedere laatste zaterdag van de maand geven we een taart aan vrijwilligers die goed werk in Zutphen en Warnsveld verrichten.

Karin Jeurink

Karin Jeurink

Karin is op 23 maart 2019 voor de 2e keer gekozen als volksvertegenwoordiger in de Provinciale Staten. Zij maakt sinds 2015 deel uit van de Provinciale Staten van Gelderland en is de PvdA woordvoerder op de gebieden (duurzame) ruimtelijke ontwikkeling, water, luchtvaart en krimp. Karin vertegenwoordigt in de fractie: Zutphen, Epe, Brummen, Lochem, Voorst, Zevenaar,

Meer over Karin Jeurink