Door Fransje vd Breggen op 27 oktober 2013

Rode taart van oktober naar Het Dagelijks Bestaan

De RODE TAART ging deze maand naar Het Dagelijks Bestaan. Stichting ‘Het Dagelijks Bestaan’ krijgt de RODE TAART aangeboden omdat zij met zij zich met hulp van vele vrijwilligers enorm inzetten om jongeren die op een belangrijk kruispunt in hun leven staan of die zijn vastgelopen, weer op weg te helpen. Of dat nu in het onderwijs, in een werksituatie of in hun privéleven is.

Wij werden bijzonder hartelijk ontvangen door Karel Overbeek en een van de jongeren die door hem en An de Cock begeleid wordt. Na het aanbieden van de RODE TAART door Annelies de Jonge werden wij rondgeleid en kregen wij alles te horen over de projecten. Stichting Het Dagelijks Bestaan bevindt zich op een spannende plek, een voormalig oud garagebedrijf vlak aan de IJssel in Zutphen. De jongeren krijgen hier de kans om te werken naar een gegronde keuze voor een juiste vervolgopleiding of werk. De samenleving komt makkelijk binnen in de vorm van de ontmoetingen met buurtbewoners, vrijwilligers, gasten aan tafel of workshops.

De PvdA deelt de laatste zaterdag van iedere maand een RODE TAART uit aan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers die zich inzet voor de Zutphense samenleving.

Fransje vd Breggen

Fransje vd Breggen

Vanaf april 2017 neem ik de functie als secretaris waar.  Als webmaster onderhoud ik de website en plaats ik de aangeboden stukken, in samenwerking met Karin en Marjolijn die de social media onder hun hoede hebben.

Meer over Fransje vd Breggen