RODE TAART, een traditie

Door Fransje vd Breggen op 9 september 2018

De PvdA is erg onder de indruk van al die mensen die zich vrijwillig en op een bijzondere wijze inzetten voor de Zutphense samenleving. Bij wijze van dank en uiting van waardering deelt de partij elke laatste zaterdag van iedere maand een rode taart uit.


2019

 •  Op 29 september was het de beurt aan Frans Manders om in alle vroegte een rode taart uit te delen aan de vrijwilligers van de Polbeek.
  De vrijwilligers werden verrast met een rode taart op de  ochtend dat zij in het kader van de Week van de Wijk in Noordveen, bewoners van de Polbeek en de wijk ontvingen voor een ontbijtje ‘(met een eitje) voor een karweitje.
 • Op 9 juli reikte de PvdA een rode taart uit aan de sociaal advocaten Petra Breukink en Sanne Striekwold.
  Het juridisch spreekuur is iedere twee weken op een donderdag van 17:00 tot 18:30, in de oneven weken behalve tijdens de schoolvakanties. Daarnaast zijn de sociaal advocaten via e-mail en whatsapp (06-11250711) te benaderen.
  De PvdA staat achter hun inzet voor een betere toegang tot het recht voor iedereen. 
 • Rode Taart voor vrijwilligers St. Doorkomst Roparun Zutphen op 1 juni.
  Tijdens het Pinksterweekend wordt het jaarlijkse Roparun evenement gehouden om geld in te zamelen voor de palliatieve zorg aan kankerpatiënten. De PvdA reikte dan ook graag de rode taart uit aan de vrijwilligers die zich met zoveel inzet en onbaatzuchtigheid inzetten om voor de deelnemers, de doelgroep en de toeschouwers de doorkomst onvergetelijk te maken.
 • In de Nacht van de Arbeid op 1 mei werd het team van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis verrast met een rode taart in de nacht.
  Deze kanjers staan ieder nacht weer paraat om mensen op te vangen en hulp verlenen en mochten ook wel eens in het zonnetje gezet worden.
 • Op 4 april was het de beurt aan de medewerkers van de front office van de vrijwilligerscentrale om een rode taart te ontvangen.
  De vrijwilligerscentrale is gevestigd aan het Oude Bornhof en is bemiddelaar tussen vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk in Zutphen en Warnsveld. De front office zoekt naar een goede koppeling tussen mensen en organisatie
 • Op 1 maart ontving op complimentendag  mannen van de strooiploeg van de gemeente Zutphen een rode taart uit handen van Karin Jeurink.
  De mensen van de buitendienst staan er iedere winter weer om de wegen weer veilig maken voor de inwoners. Zeker een complimentje en rode taart waard. Goed werk mannen!
 • Op 29 januari ging reikte Frans Manders de rode taart uit aan ZutphenEnergie.
  ZutphenEnergie (voluit: Coöperatieve Zutphense EnergieTransitie Zet U.A.) is een energiecoöperatie van, voor en door bewoners en bedrijven. Doel is, op termijn, een energie neutrale gemeente Zutphen en Warnsveld. ZE wil dat bereiken door het zelf opwekken en leveren van groene energie, door leden en belangstellenden te adviseren over energiebesparing en door de eventuele winst terug te laten vloeien naar de lokale gemeenschap. http://www.zutphenenergie.nl/

2018

 • Op 29 november reikte Suzanne de Geus een rode taart uit aan Stichting KomOp.
  De vrijwilligers van KomOP organiseren en begeleiden vrijetijds-activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking uit de regio Zutphen. KomOp streeft ernaar om, daar waar het kan, de activiteiten onder te brengen bij organisaties die zich richten op mensen zonder een beperking.
 • De rode taart van oktober 2018 ging naar Stichting Cornerstone. Een beetje verstopt achter basisschool De Waaier bevindt zich een voor allerlei activiteiten geschikt gezellig gebouw : het Lighthouse.
  Stichting Cornerstone organiseert met ongeveer 50 vrijwilligers al jaren activiteiten voor kinderen en jongeren in het Waterkwartier. Kinderen van alle leeftijden en achtergronden komen er langs om te spelen. Iedere twee weken is er een Kick Off avond waar 50 jongeren naar toe gaan. Ook organiseert Cornerstone een kookavond waarin jongeren leren koken, met geld omgaan en elkaars eten proeven. En voor ouders is er een creatief café.
 • De eerste rode taart na de zomervakantie ging op 29 september naar het sociaal wijkteam, naar de wijkcoaches.
  De wijkcoaches geven laagdrempelige ondersteuning dichtbij de mensen. Precies dat waar de PvdA voor staat. Vanuit een woning ondersteunen de coaches omwonenden. Door in de wijk te werken verwacht het sociaal wijkteam dat wijkbewoners makkelijker even binnenlopen. Bij de rode taart uitreiking vertelden buurtbewoners dat zij dankzij het wijkteam weer meer onder mensen kwamen en dat ze vrijwilligerswerk zijn gaan doen.
 • Cees Tazelaar ontving op 4 juli de rode taart van juni.
  Cees is werkzaam voor de Delta in Zutphen en gedetacheerd bij de gemeente Zutphen. Hij werkt de hele week op en rond het station en Noorderhaven en ruimt daarbij alle rotzooi op die mensen achterlaten. Ook leegt hij prullenbakken.
 • Op 27 mei ging de rode taart naar de vrijwilligers van de FNV belastingservice.
  Deze maand deelde raadslid Marjolijn Moester een rode taart aan de vrijwilligers van de FNV Belastingservice. Ieder jaar vullen ze voor heel veel inwoners van Zutphen en Warnsveld de jaarlijkse opgave van de inkomstenbelasting in. Enkele vrijwilligers doen dit vrijwilligerswerk al 40 jaar.
 • Op 23 april ontving Muziekvereniging Excelsior een Rode taart vanwege hun jubileum.
  Deze vereniging biedt al 95 jaar muziekplezier voor jong en oud. De zeer actieve muziekvereniging waar opvallend veel jeugd speelt, heeft een apart jeugdorkest. Onlangs gaf Excelsior nog een fantastisch jubileumconcert in de buitensoos. Dit was een mooie ervaring voor zowel de orkestleden als het publiek.

Op 9 februari 2018  gaf de PvdA een denderend rode taartenfeest. Iedereen die ooit een rode taart ontving werd uitgenodigd, velen kwamen.  


 • Op 1 februari 2018 kreeg Stichting Naaste een rode taart voor hun werk met gedetineerden.
  De stichting legt bezoeken af in de gevangenis aan mensen in detentie die weinig bezoek krijgen en begeleidt de mensen bij het zoeken naar werk en een woning. Er zijn speciale klassen ingericht waarbij de vrijwilligers van Stichting Naaste meekijken als gedetineerden op de computers bezig zijn. Stichting Naaste runt ook een opvanghuis waar vier ex-gedetineerden kunnen verblijven. Hier kan gewoond worden onder begeleiding van een huismeester tot het moment dat er een eigen woning beschikbaar is.
  _________________________________________________
  2017
 • Op 31 december brachten wij twee rode taarten naar de politie, om ze een  hart onder de riem te steken op oudejaarsavond.
  De taarten werden dankbaar aanvaard. Gelukkig verliep oudejaarsavond betrekkelijk rustig.
 • Op 27 november ontvingen de vrijwilligers van het Alzheimercafé een rode taart uit handen van Suzanne de Geus, kandidaat nr. 5 op onze lijst.
  Elke derde woensdag van de maand zorgen de vrijwilligers er voor dat mensen, die op een of andere manier te maken hebben met dementie, een plek hebben om samen te komen. Hier kunnen zij verhalen en ideeën met elkaar delen. Tevens organiseert het Alzheimer Café op deze avonden een voorlichtingsactiviteit die in het teken staat van dementie. Het Alzheimer Café is in Buurtcentrum de Uitwijk.
 • Op 1 november ontving het dweilorkest ‘T Spül(t) uit handen van Marjolein Moester twee rode taarten.
  Zij ontvingen de taarten omdat zij Zutphen veel plezier geven met hun muziek en sinds enkele jaren gratis kinderen muziekles geven en daarmee is kleintje spult, in Nederland het enige jeugddweilorkest. De extra taart was voor de jeugdleden.
 • Op 30 september ontving sociaal ondernemer Henk Hölscher een rode taart uit handen van Annelies de Jonge.
  Henk Hölscher ontving de rode taart vanwege zijn al 16 jarige inspanning om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Zijn bedrijf Inntel Hotel Resorts, heeft veel ervaring opgedaan en deze ervaring deelt Henk met andere ondernemers en hij adviseert beleidsmakers. “Een gezonde ondernemening dient een afspiegeling te vormen van de samenleving” is zijn devies.
 • Op 24 juni ontvingen de vrijwilligers van ‘Zutphen Actief’ een rode taart voor het organiseren van een Sportroefeldag.
  Marjolein Moester deelde de taart uit en vertelde hoe fijn het was dat naar aanleiding van haar motie twee jaar geleden de Sportroefeldag nu een feit was. Tijdens de Spotroefeldag kunnen kinderen van de basisschool kennis maken met meerdere sporten. 15 sportverenigingen en de Muzehof werkten samen om deze dag te realiseren. Roefelen betekent kennismaken of ontdekken.
 • Op 27 mei ontvingen de vrijwilligers van het project “‘schuldpreventie uit handen van wethouder Annelies de Jonge PvdA een rode taart.
  Bij het project zijn 16 speciaal getrainde vrijwilligers actief die mensen bijstaan die in de schulden dreigen te geraken, of niet in staat zijn zelf hun financiën op orde te houden. Zij staan mensen bij in het ordenen van hun administratie, op weg naar schuldsanering.
 • Op 29 april 2017 ontving De Zonnebloem afd. De Hoven een rode taart uit handen van Harrij Hissink
  Met een groepje van 5 mensen helpen zij op verschillende wijze mensen in De Hoven. Zij helpen in de buurt, helpen bij dagjes uit en gaan mee op vakantie als vrijwilliger.
  Zie filmpje
 • Op 25 maart ging de rode taart naar kinderboerderij De Schouw.
  De kinderboerderij is in de lokale omgeving een veilige en verantwoorde plek waar mensen, groot en klein, kunnen werken (bijvoorbeeld als vrijwilliger),  maar ook in het kader van een zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking), kunnen leren hoe dieren verzorgd moeten worden, kunnen spelen en anderen ontmoeten. Er werken ongeveer 30 vrijwilligers en de kinderboerderij ontvangt zo’n 60.000 bezoekers per jaar.
 • Op 25 februari werd De Bovenkamer verrast met een rode taart.
  De Bovenkamer is een plek waar mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en vrienden elkaar ontmoeten. In huiselijke sfeer er even uit zijn om een kop koffie te drinken, anderen te spreken of ervaringen te delen. Of met andere bezoekers een kaartje te leggen, een wandeling te maken in de tuin of samen een maaltijd te bereiden.
 • Op 28 januari 2017 ontving Caritas uit handen van fractievoorzitter Harrij Hissink een rode taart. Zij zijn de eerste Helden die van de PvdA ook ondersteuning mogen verwachten.
  Caritas ondersteunt  mensen met een acute hulpvraag. Ongeacht afkomst, geslacht en/of levensovertuiging of het ontbreken daarvan, iedereen kan een beroep doen op Caritas. De acute hulp kan bestaan uit het verstrekken van goederen, geld, kleding of wat ook nodig is. Caritas biedt ook hulp aan deze hulpvragers om nog meer noodsituaties te voorkomen.


  2016

 • Speeltuinvereniging BSP ontving de laatste rode taart van 2016 uit handen van Statenlid Karin Jeurink, Jan Lammers nam de taart in ontvangst
  Speeltuinvereniging BSP (Boxtartstraat, Spittaalderkamp en Pagematestraat) is al 71-jaar actief in het Waterkwartier en heeft op dit moment naast het bestuur, ruim 10 enthousiaste vrijwilligers en 150 leden. Met verschillende activiteiten zoals een Sinterklaasfeest, Creamiddag, kaartavond en bingoavond doet de speeltuinvereniging meer dan alleen het beheren van een speeltuin maar zijn ze een belangrijke sociale verbinder voor jong en oud in het Waterkwartier.
 • Op 29 oktober ontving de voedselbank de rode taart uit handen van fractievoorzitter Harrij Hissink.
  De Voedselbank De Eetketen wil een bijdrage leveren aan het verzachten van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel tegengaan. Iedere vrijdag ontvangen ongeveer 250 gezinnen in Zutphen, Brummen en Lochem een voedselpakket waarmee ongeveer drie maaltijden gemaakt kunnen worden. Hiervoor zijn 50 tot 60 vrijwilligers bijna dagelijks aan het werk met het ophalen en sorteren van overgebleven voedsel dat nog goed te gebruiken is. Het voedsel dat verzameld wordt komt allemaal uit giften.
 • Op 30 september ontving stichting Noaberhulp Zutphen de rode taart.De vrijwilligers van stichting Noaberhulp staan families en mantelzorgers bij op het moment dat er iemand op sterven ligt. Ze bieden praktische hulp, ze luisteren en zijn er op de moeilijkste momenten.
 • Op 25 juni ontving ‘Coach4you een rode taart uit handen van fractielid Marjolijn Moester.
  Coach4you is een landelijk project van Gilde Nederland dat ervoor zorgt dat brugklasleerlingen die dat nodig hebben tijdelijk extra ondersteuning krijgen van een vrijwillige, persoonlijke coach
 • Op 7 mei ontving de Stichting WGDGO (Wie Goed Doet Goed Ontmoet) de rode taart uit handen van Japsper Bloem.
  De drijvende krachten en mede oprichters Helga De Wijs-Blei (links) en Jenneke Golstein namen de rode taart in ontvangst. Stichting WGDGO  zet zich op een vernieuwde manier in voor huishoudens die er financieel niet rooskleurig voor zitten of armoede ervaren op welke manier dan ook. De stichting verbindt gezinnen, instanties, overheid, ondernemers en de 3000 leden door middel van een interactieve facebookpagina, met als doelhulp te bieden en sociale uitsluiting tegen te gaan en/of te verminderen.
 • Op 27 maart ontving de Stichting Krasnakin uit handen van Harrij Hissink een rode taart voor hun werk voor de kinderen uit Krasnapolje in Wit Rusland die leven in een gebied dat besmet is met radioactiviteit door de Tjernobyl ramp.
  Julia Loen en Jan-Pieter Willeumier, twee van de vijf bestuursleden, namen de taart in ontvangst. De stichting organsieert ieder jaar dat 30 kinderen en hun leerkrachten 6 weken in Nederland kunnen verblijven om aan te sterken.
 • Op 28 februari werden de vrijwilligers van de Stedelijke Musea verrast met een rode taart. Raadslid Frans Heitling overhandigde de taart aan Petra Kasteleijn en Trudy Sjerps.
  De PvdA laat hiermee haar waardering blijken voor dit vrijwilligerswerk. De vrijwilligers zorgen er voor dat het verleden niet ligt te verstoffen in archieven en depots.
 • Op 30 januari 2016 deelde wethouder Annelies de Jonge een rode taart  uit aan Perspectief.
  De PvdA liet hiermee haar waardering weten aan alle vrijwilligers die hebben geholpen om van het(nood) opvangen van vluchtelingen in de Hanzehal een succes te maken.


  2015

 • Op 28 november nam Jolanda Derksen uit naam van De Zonnebloem afd. Warnsveld een rode taart in ontvangst uit handen van raadslid Frans Heitling.
  De Zonnebloem is een landelijke organisatie met ruim 500.000 leden en ongeveer 1200 afdelingen. Dat zijn veel meer afdelingen dan gemeenten en hierdoor kunnen zij heel lokaal werken. Alleen in de gemeente Zutphen al  zijn vier afdelingen. Omdat ze zo lokaal ondersteuning bieden kan ook echt maatwerk geleverd worden. Zij organiseren heel gerichte passende activiteiten die echt aansluiten op de interesse en mogelijkheden van de mensen.
 • Op 31 oktober ontving Rie Flach een rode taart voor haar vrijwilligerswerk voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind uit handen van PvdA Statenlid Karin Jeurink.
  Rie is de drijvende kracht achter het binnen halen van donaties voor de NSGK ( Nederlandse Stichting voor het Gehandicapt Kind ), zij stuurt een groep van 70 collectanten aan die de wijken.De NSGK streeft er al 65 jaar naar dat kinderen met een handicap volwaardig mee kunnen komen in de samenleving. Organisaties kunnen een beroep doen op het NSGK voor een financiële bijdrage voor hun project met altijd als doel om drempels zowel letterlijk als figuurlijk uit de weg te nemen.Organisaties rond Zutphen, zoals de Driekant, Anne Flockstra school, Kindcentrum Adriaan van der Ende en Manege Pasman hebben financiële ondersteuning van NSGK mogen ontvangen. Landelijk worden er jaarlijks circa 200 projecten gerealiseerd.
 • Gewaardeerd vrijwilliger in de wijk Noordveen. Reden genoeg voor de PvdA Zutphen-Warnsveld in de persoon van forumlid Frans Manders om op 28 september als blijk van waardering voor haar inzet, de maandelijkse ‘Rode Taart’ uit te reiken aan Chantal Elskamp.
  Noordveen bewoner Chantal Elskamp heeft oog voor de noden in de wijk en voelt zich geroepen om deze issues aan te pakken met als doel verbetering in de wijk op alle fronten. Zo is Chantal als vrijwilliger actief in het Wijkteam Noordveen, bewonerscommissie Berkelpark, samenwerkende Bewonerscommissies Zutphen, Platform Maatschappelijke Ondersteuning, werkgroep Berkel-Wijnhofpark en kwartiermaker nieuwe huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf Ieder1. Een hele job wat je bijna wel een fulltime baan zou kunnen noemen.
 • Op 27 juni waren de vrijwilligers van de dierenweide Het Spiker in Warnsveld aan de beurt om een rode taart te ontvangen. Frans Heitling, PvdA raadslid met dierenwelzijn in zijn portefeuille, bood de taart aan.
  Het beheer van de dierenweide is begin 2012 door een aantal bevlogen personen overgenomen van de gemeente Zutphen en is een sieraad voor de buurt. De dierenweide heeft een grote verscheidenheid aan dieren wat het vooral voor de bezoekers, maar ook voor de voorbijganger zo speciaal maakt. Er zijn 8 vaste dierenverzorgers en een groep van 15 vrijwilligers voor overige hand-en spandiensten. Ook de Dorpsraad is in haar nopjes met dit geslaagde bewonersinitiatief en ondersteunt graag met financiële middelen. Zo kan er nu een schuur gebouwd worden voor opslag van voer, stro en de aanhangwagen.
 • Op 27 mei 2015 ontvingen de vrijwilligers van Sociaal eetcafé de Uitwijk in de Zutphense Zuidwijken een Rode Taart uit handen van fractievoorzitter Harrij Hissink.
  Sociaal eetcafé de Uitwijk bereidt al enkele jaren, 2x per maand, tegen kostprijs van € 5,50 per persoon, een uitgebreide maaltijd voor zo’n 60 gasten. Het eetcafé wordt draaiende gehouden door Henk Bree, een gepensioneerde prof-kok en zijn rechterhand An Machiels. Zij krijgen ondersteuning van een flink aantal vrijwilligers. Via dit eetcafé ontstaan spontane hulpacties onder de gasten, zo biedt de één aan om gordijnen te vermaken bij een verhuizing en een ander om mee te gaan naar het ziekenhuis, enz. Iedereen kan zich opgeven om eens een vorkje mee te prikken en de sfeer te proeven.
 • Op 28 februari 2015 ontvingen de vrijwilligers van De Vrije Slag door Zutphen een rode taart uit handen van Karin Jeurink, kandidaat voor de provinciale Staten en Mark Hissink, kandidaat voor het waterschap Rijn en IJssel.
  De vrije slag door Zutphen is een laagdrempelige zwemtocht in de Berkel, op de derde zaterdag in augustus. Er is een afstand voor alle soorten zwemmers, van beginner tot zeer geoefend. Er wordt heel veel werk verzet om er een leuk en veilig evenement van te maken. Dit begint al bij het opruimen van de gehele route om te voorkomen dat zwemmers verrast worden door objecten onder water. Tijdens het zwemmen is er ook begeleiding van EHBO op het water. Deelnemers komen vanuit het hele land en zelfs uit het buitenland.
 • Op 31 januari 2015 ontvingen de vrijwilligers van kringloopwinkel De Hand een rode taart uit handen van de twee Zutphense kandidaten voor de provinciale Staten: Karin Jeurink en Paula Wieggers.
  De kringloopwinkel van De Zutphense HAND verkoopt nieuwe tweedehands spullen, voor een ouderwets tweedehands prijsje.De opbrengst van de verkoop uit de winkel van De Zutphense HAND komt geheel ten goede aan diverse projecten van goede doelen-organisaties, die één ding gemeen hebben: het bevorderen van zelfstandigheid.


  2015

 • Op 15 november ontvingen de vrijwilligers van het stadsgilde een rode taart uit handen van fractievoorzitter Harrij Hissink
  In de ijsbaan waren ongeveer 12 gidsen aanwezig om de taart in ontvangst te nemen.
  De stadsgidsen verzorgen met veel plezier stadswandelingen door de historische stad Zutphen. Zij zijn een onderdeel van het Gilde Zutphen.
  Het begrip ‘gilde’ dateert uit de middeleeuwen. Is Gilde Zutphen zo’n soort vereniging van vaklieden? Ja, zij hebben ook meesters in hun vak die in hun vrije tijd als vrijwilliger voor het Gilde stadswandelingen verzorgen. Door zelfstudie, het volgen van cursussen en de ontwikkelingen volgen in Zutphen, bezitten ze een hoop kennis. Ze willen dat graag delen. Het Gilde is een unieke vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die al sinds 1995 de verschillende soorten stadswandelingen in vele steden verzorgt:
  U kunt de rondleidingen het hele jaar boeken op alle dagen van de week.
 • Op 4 oktober ontvingen de vrijwilligers van de dierenambulance een rode taart uit handen van fractievoorzitter Harrij Hissink
  12 Vrijwilligers kwamen de taart naar de kantine van de ijsbaan om de taart in ontvangst te nemen.
  De Dierenambulance in onze regio rijdt in een groot gebied, van Vaassen tot Leuvenheim, met drie ambulances. De vrijwilligers doen het werk met veel plezier, maar men zou wel erg graag meer middelen ontvangen om dit belangrijke werk nog beter te doen. De dierenambulance krijgt geen subsidie en is dus helemaal afhankelijk van donaties.
 • Op 28 juni ontving Stichting Leergeld een rode taart uit handen van fractievoorzitter Harry Hissink. Coördinator dhr. Gerrit Donderwinkel kwam de rode taart bij de pvdA kraam in ontvangst nemen.
  Stichting Leergeld krijgt de rode taart voor hun werk om te voorkomen dat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, sociaal worden uitgesloten. St. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.
  Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen
 • Op 17 mei werden de PvdA vrijwilligers verrast met een rode taart.
  De laatste zaterdag voor de 3e verkiezing in anderhalf jaar! Wat een werk en wat een inzet. Ook voor hen spreekt de PvdA haar waardering graag uit, zonder de vrijwilligers zouden politieke partijen niet bestaan!
 • Op 29 maart ontvingen de opruimers van Zuidwijkenschoon twee rode taarten die wij samen met hen onder het genot van een kopje koffie opaten. Daarna gingen de rapers de straat op om het zwerfvuil aan te pakken, de PvdA raapte met hen mee.
  De groep ‘Zuidwijken Schoon’ maakt afspraken met buurbewoners om het gebied rondom hun huis vrij te houden van zwerfvuil. vier keer per jar wordt daarbuiten ook nog een raapactie gehouden om de vergeten plekken vrij te maken van zwerfvuil. iedere deelnemer ontvangt een prikstok en speciale zakken, de gevulde zakken worden door de gemeente gratis opgehaald. Al meer dan 60 bewoners uit de wijk doen nu mee.
 • Op 22 februari ontvingen de vrijwilligers van Humanitas de rode taart uit handen van lijsttrekker Annelies de Jonge en Tweede Kamerlid Otwin van Dijk.
  De vrijwilligers van Humanitas Zutphen zijn o.a. actief met het bezoeken van gedetineerden. Ook helpen zij mensen met het op orde krijgen van hun financiële administratie en geven zij ondersteuning bij de opvoeding als een gezin dat nodig heeft. Humanitas werkt met projecten. PvdA Zutphen-Warnsveld heeft erg veel waardering voor het werk dat door deze vrijwilligers wordt gedaan.  2014

 • Op 25 januari 2014 ontving Hans van der Veer de rode taart uit handen van wethouder en lijsttrekker Annelies de Jonge
  Hans van de Veer staat al meer dan 25 jaar in in de kantine van de Warnsveldse Boys en zorgt er al  al die jaren voor dat de kantine een goede plaats is om te verblijven. Hans is een bescheiden mens die zijn vrijwilligerswerk als vanzelfsprekend ziet. Maar zonder vrijwilligers als Hans zou de samenleving een stuk armoediger zijn.
 • Op 28 december ontvingen de vrijwilligers van Het hospice Zutphen de rode taart uit handen van wethouder Annelies de Jonge.
  Zonder vrijwilligers zou het Hospice niet kunnen zijn wat het is. ‘Het is bijzonder dat er zich zoveel mensen inzetten voor het Hospice en de mensen die er verblijven. De inzet getuigt van grote naastenliefde en kracht. Wij willen jullie bijzonder bedanken voor alles wat jullie doen om mensen ook in hun laatste dagen een fijn en respectvol leven te bieden.’ Het hospice biedt een huis aan mensen in de laatste fase van hun leven en neemt een bijzondere plek in in de Zutphense samenleving. Op dit moment zijn er bijna honderd vrijwilligers actief die naast de zorg voor de gasten ook voor het huishouden, de administratie, de tuin en het klein onderhoud zorgen.  
 • Op 30 november ontvingen de heer en mevr. Heuting- Wagenvoort de rode taart uit handen van 2e Kamerlid Otwin van Dijk
  De heer Heuting is de coördinator van het dienstencentrum in De Hoven. Hij organiseert van alles voor de ouderen: biljarten, gezamenlijk eten, filmavonden, koersbal, kaarten, bingo, bloemschikken, noem maar op. Hij maakt ook de flyers als dat nodig is en brengt ze dan zelf rond. Bij dit alles wordt hij ondersteunt door zijn vrouw die ook zelf van alles doet. Zo heeft zij bijvoorbeeld de gordijnen genaaid van het opgeknapte centrum/koffiekamer.
 • Op 26 oktober ontvingen Karel Overbeek en An de Cock van ‘Het Dagelijks Bestaan’  de RODE TAART
  Het Dagelijks Bestaan is een kleinschalige leer- en ervaringsplek in Zutphen. Het is bedoeld voor mensen die op een belangrijk kruispunt in hun leven staan, of die zijn vastgelopen. Of dat nu in het onderwijs, in een werksituatie of in hun privéleven is. Bij Het Dagelijks Bestaan maken zij een pas op de plaats om uit te zoeken wat ze nu echt willen in hun leven, waar hun kracht ligt en welke baan of opleiding bij hen past.
 • Op 28 september 2013 ontving Henk Post de eerste RODE TAART uit handen van 2e Kamerlid John Kerstens.
  Henk staat iedere zondagochtend paraat om alleen of met anderen die zich bij hem aansluiten de Zaadmarkt en de Houtmarkt te ontdoen van het afval dat op zaterdagnacht op straat is gaan zwerven.

 

Fransje vd Breggen

Fransje vd Breggen

Vanaf april 2017 neem ik de functie als secretaris waar.  Als webmaster onderhoud ik de website en plaats ik de aangeboden stukken, in samenwerking met Karin en Marjolijn die de social media onder hun hoede hebben.

Meer over Fransje vd Breggen