8 januari 2018

PvdA Zutphen-Warnsveld dient motie voor behoud kinderboerderij in

Op maandag 15 januari zullen we een motie indienen om de kinderboerderij De Schouw in Zutphen te behouden. De kinderboerderij geeft in de Stentor van 8 januari aan voor haar toekomst te vrezen omdat er geen geld meer is. Naast een recreatieve functie heeft De Schouw vooral ook een belangrijke educatieve functie en is het een belangrijke plek voor mensen met een beperking.

Wij vinden het dan ook essentieel dat de kinderboerderij blijft bestaan. De kinderboerderij heeft de afgelopen jaren zelf al veel gedaan om de inkomsten te vergroten, zoals een samenwerking met ZoZijn en het werven van bijdragen van andere sponsoren, maar dat blijkt nog steeds niet voldoende te zijn. We vragen het College dan ook om samen met kinderboerderij De Schouw een duurzame oplossing te zoeken zodat ze ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. De hele motie leest u hier .