Door Frans Manders op 1 oktober 2016

PvdA wil onderzoek ‘levensvatbare Industriehaven’ Zutphen

Is er in Zutphen behoefte aan een moderne, levensvatbare Industriehaven? Dat is in het kort de centrale vraag die de PvdA-fractie in de Zutphense gemeenteraad graag beantwoord ziet. De PvdA komt daarom deze week met een initiatiefvoorstel om zo’n onderzoek ook daadwerkelijk uit te voeren.

Geen duur onderzoeksbureau, maar een student van de TU Delft begeleidt vanuit dezelfde Universiteit, moet borg staan voor een objectief onderzoek. Het beoogde onderzoek gaat over de economische haalbaarheid van een moderne Industriehaven in Zutphen en wat er technisch voor nodig is om de huidige Industriehaven aan te passen aan de moderne tijd.

“Zutphen ligt op een uniek waterknooppunt. Via de IJssel hebben we een goede noord-zuid verbinding over het water. Met het nabij gelegen Twentekanaal, op hemelsbreed nog geen 800 meter afstand, hebben we een goede verbinding met ons achterland in de Achterhoek en Twente. En juist daar zien we de behoefte aan vervoer over water toenemen,” stelt de PvdA-initiatiefnemer Frans Heitling.

Mede-initiatiefnemer Frans Manders (PvdA) voegt daaraan toe: “Kijk ook naar de rol die we als Zutphen en in de Stedendriehoek zoeken op het gebied van cleantech, recycling, biogas e.d. Daarvoor is vervoerscapaciteit nodig. Kan dat via onze Zutphense Industriehaven?”

Het onderzoek moet in de komende maanden worden uitgevoerd. Het gevraagde budget is € 5.000 en dit zal vooral worden gebruikt voor het onderzoek naar economisch draagvlak onder mogelijke belanghebbenden in Zutphen en de wijde omgeving.

Naast de PvdA wordt het onderzoeksvoorstel mede ingediend door de fracties van Groen Links, de Stadspartij en Lijst Van Vliet in de Zutphense gemeenteraad.

Initiatiefvoorstel onderzoek technische en economische haalbaarheid verbeteren industriehaven

 

Frans Manders

Frans Manders

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten

Meer over Frans Manders