Door Jasper Bloem op 26 januari 2018

PvdA krijgt antwoorden op vragen over het voorstel huishoudelijke hulp

Op 29 januari beslist de gemeenteraad over het voorstel voor een nieuwe aanpak van de huishoudelijke hulp. De PvdA steunt dit voorstel omdat de kwaliteit van de zorg dan weer voorop staat. Cliënten kunnen hun vaste vertrouwde hulp houden en huishoudelijke hulpen kunnen weer vast in dienst. Het werken in zelfsturende teams krijgt een impuls en samenwerking in de wijk met andere hulpverleners wordt ermee gestimuleerd. Huishoudelijke hulpen geven zelf aan dat ze graag een stichting willen omdat ze dan hun werk beter kunnen doen.

In het debat van de afgelopen weken hebben we verschillende vragen over de oprichting van een stichting huishoudelijke hulp gehoord. Voor een goede besluitvorming vinden we het belangrijk om in te gaan op deze vragen.

  • Hebben klanten keuzevrijheid om hun eigen hulp te kunnen kiezen?

Klanten kunnen een voorkeur voor huishoudelijke hulp aangeven en ook een verzoek indienen om een andere hulp.

  • Gaan de huishoudelijke hulpen zelf indiceren?

De huishoudelijke hulp gaat niet zelf indiceren. Wel krijgt de huishoudelijke hulp een rol bij de inventarisatie welke hulp nodig is. Dat ligt ook voor de hand, omdat de huishoudelijke hulp wekelijks contact heeft met de klant. Overigens kan een klant altijd bezwaar maken tegen een beslissing over de zorgindicatie.

  • Gaat de stichting in de praktijk mensen vast in dienst aannemen?

Het uitgangspunt is om de huishoudelijke hulpen vast in dienst te nemen, omdat het bevorderlijk is voor de continuïteit en kwaliteit van de geboden zorg.

  • Worden de huishoudelijke hulpen in september 2018 door hun aanbieders ontslagen, omdat er vanaf maart 2019 een stichting komt?

De contracten met de huidige zorgaanbieders lopen af in september 2018. Deze kunnen stilzwijgend verlengd worden tot 1 maart 2019, het moment dat de stichting een start maakt Indien een zorgaanbieder zich in september terug trekt, is deze verantwoordelijk voor de overdracht van zorg. In het huidige contract zijn er bovendien genoeg mogelijkheden dat andere zorgaanbieders de zorg tot 1 maart 2019 overnemen. De thuishulpen gaan dan gewoon over naar een andere aanbieder.

  • Verliezen  huishoudelijke hulpen hun baan, omdat de stichting hen niet zal aannemen?

De stichting huishoudelijke hulp neemt alle arbeidscontracten over. De hulpen verliezen niet hun baan door de komst van een stichting.

  • Is het passend om een uitvoerende taak zoals huishoudelijke hulp dichtbij de lokale overheid te organiseren? Waarom wordt het niet aan de markt overgelaten?

De marktwerking in de huishoudelijke hulp heeft tot concurrentie op prijzen geleid en daardoor tot lagere kwaliteit van zorg en verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van hulpen.

Het inbesteden van uitvoerende taken gebeurt wel vaker binnen een gemeente. Bijvoorbeeld in het groen-onderhoud. Voordelen van deze manier van werken zijn de continuïteit, de binding met de eigen stad en voldoende autonomie om de bedrijfsvoering naar eigen inzicht goed te kunnen doen.

  • Heeft de gemeente Zutphen uitzonderlijk lage tarieven?

Sinds 2017 hanteert de gemeente de zelfde tarieven als andere gemeenten in de regio Stedendriehoek. Deze tarieven zijn in overleg met de zorgaanbieders opgesteld en wijken niet bijzonder af van tarieven in andere gemeenten.

  • Waarom wordt voorgesteld om 800.000 euro te besteden aan de oprichting van een stichting, terwijl dat ook direct aan de zorg besteed kan worden?

Het opzetten van een nieuwe manier van werken kost helaas in het begin geld om alles goed te laten werken. Het exploitatieplan van de stichting laat echter ook zien dat deze investering zichzelf terugverdient. Dat komt omdat de stichting eenvoudig wordt opgezet met minder managementlagen en weinig medewerkers die zelf geen zorg leveren.

Jasper Bloem

Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden

Meer over Jasper Bloem