Door Jokelien Homans op 3 december 2013

PvdA Ledenvergadering stelt het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 vast

In zalencentrum Pauw in Warnsveld werd tijdens een algemene ledenvergadering op 27 november, het verkiezingsprogramma van de PvdA Zutphen-Warnsveld voor de komende 4 jaren vastgesteld.


Een commissie, bestaande uit de PvdA leden Ruud Beem, Rik de Lange, Jasper Bloem, Frans Heitling, Frans Manders en Annelies de Jonge, schreef het concept programma.
Namens de schrijvers van het programma vertelde Annelies de Jonge de vergadering, hoe het programma tot stand was gekomen en gaf zij een korte omschrijving van de inhoud:

  • In de commissie heerste een prettige en open samenwerking.
  • Gekozen voor een visiestuk, niet voor een wensenlijst.
  • Er werd wel gekozen voor een compleet stuk, maar niet te concreet en dichtgetimmerd.

Er kwamen een 7 tal amendementen waarover op een prettige manier werd gediscussieerd. Daarna werd het verkiezingsprogramma vastgesteld. Redactioneel wordt alles nog verder verfijnd en dan zal er een stuk liggen waar de afdeling trots op kan zijn.

Namens het bestuur afdeling Zutphen
Jokelien Homans
Secretaris

Jokelien Homans

Jokelien Homans

Ik ben Jokelien en woon sinds 1996 in de prachtige en gezellige stad Zutphen. Ik draai al een aantal jaren mee in de PvdA van Zutphen- Warnsveld. Ik ben trots op de partij en wat ze plaatselijk tot stand brengt. Een goed voorbeeld is de positieve invloed die ze hebben gehad bij de vernieuwing van

Meer over Jokelien Homans