18 juni 2018

PvdA fractie weer compleet

Vorige week is Frans Manders geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA fractie. Er was een plaats opengevallen nadat Annelies de Jonge de fractie moest verlaten omdat zij wethouder werd. Frans is al jaren actief betrokken bij de Partij van de Arbeid in Zutphen en deed de laatste 4 jaar ervaring op in de gemeenteraad als lid van het forum. Hij is bij velen ook bekend als voorzitter van de Zutphense ijsvereniging en vanwege zijn enthousiaste deelname aan vele activiteiten ten behoeve van zijn wijk, Noordveen en de Zutphense gemeenschap.

Door de installatie van Frans krijgt een andere PvdA‘er nu kans ervaring op te doen in de Zutphense politiek. Peter Fukkink, al jaren een actief lid, werd geïnstalleerd als forumlid. Peter is geboren en getogen in Zutphen en was jarenlang voorzitter van de Ondernemingsraad van het Zutphens bedrijf Solidus-Solutions (voorheen Fibor Packaging / De Hoop). Peter heeft een sterk ontwikkeld sociaal gevoel. Hij zal zich richten op zijn doel om een volwaardige plaats voor iedereen in de samenleving te realiseren.

De PvdA fractie bestaat nu uit de volgende personen; Jasper Bloem, fractievoorzitter; Marjolijn Moester; Harrij Hissink en Frans Manders. Aangevuld met de forumleden:  Susanne de Geus en Peter Fukkink. Er is een vacature voor fractie-assistent.
Annelies is als wethouder actief in het college.