Door Marjolijn Moester op 17 augustus 2014

PvdA en SP bezorgd over leerlingenvervoer

Nieuwe vervoerder Willemsen de Koning kan pas na 27 augustus aan de slag.
Het wisselen van taxibedrijf betekent veelal ook het wisselen van chauffeurs, voor de ‘kwetsbare’ leerlingen een ongewenst effect van de aanbesteding. Daarbij hebben wij begrepen dat er geen extra begeleider mee reist op de ritten.

In een artikel in de Stentor op 25 juli 2014 uiten ouders hun bezorgdheid over het leerlingenvervoer in de gemeente Zutphen na de zomervakantie.
Op 27 augustus 2014 dient er een kort geding bij de rechtbank waarin taxibedrijf TCR de gunning van het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs aan taxibedrijf Willemsen de Koning bestrijdt. Tot die tijd kan Willemsen de Koning niet aan de slag.

De fracties van de PvdA en SP stellen het college van B&W de volgende vijf vragen:

  1. Wat is de stand van zaken in de onderhandelingen met TCR om het leerlingenvervoer na de zomervakantie (tijdelijk) voort te zetten?
  2. Welke maatregelen worden genomen om leerlingen zoveel mogelijk door hun vertrouwde chauffeurs te laten vervoeren?
  3. Is prijs een doorslaggevend criterium geweest in het toekennen van het leerlingenvervoer? Zo niet, welk criterium was dan wel doorslaggevend?
  4. Overweegt het college om de vervoerder te verzoeken begeleiders op de bus mee te laten reizen?
  5. Kent het college gemeenten waar het leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs naar tevredenheid verloopt? Zo ja, maakt het college gebruik van die positieve ervaringen?

Marjolijn Moester, PvdA fractie
Ellen Verhoog, SP fractie

 

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester