Door op 19 juni 2015

PvdA dient drie moties in

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota vandaag heeft de PvdA 3 moties ingediend: de motie Zutphen werkt; de motie Opstarten gezamenlijke sportoefendag en de motie Extra geld voor speelattributen zwembad de IJsselslag. De tekst van de moties vind u hieronder en door in de rechterkolom te klikken op de pagina Publicaties en documenten

Motie Extra geld voor speelattributen zwembad De IJsselslag – PvdA

Motie Zutphen Werkt – Pvda

Motie Opstarten gezamenlijke Sportroefeldag te organiseren – PvdA