Door Marjolijn Moester op 1 februari 2018

PvdA blij met nieuwe motie recreatiebad

We zijn erg blij met de Motie Kosten en Mogelijkheden Recreatiebad van de SP. Deze motie is afgelopen maandag in de raadsvergadering in een gewijzigde vorm opnieuw ingediend. Wij zijn ook voorstander van een glijbaan, maar een recreatiebad gaat ons weer wat te ver. De kosten die verbonden zijn aan een uitbouw en/of aanbouw van een recreatiebad zijn namelijk erg hoog. Voorlopig wachten we het onderzoek naar het Zwembad IJsselslag af. De nieuwe motie is te lezen op https://raad.zutphen.nl/…/motie-kosten-en-mo…/2018-M0005.pdf

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester