Door Harrij Hissink op 19 juni 2016

PvdA bijdrage voor de Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2016.

Ik wil, namens mijn fractie, eerst allen die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de voorjaarsnota, een compliment geven. De open manier waarop gesproken is over de doelen en speerpunten zijn naar onze mening vernieuwend. Nu de economie beter draait, is het tijd voor Zutphen om kansen te pakken. Kansen voor meer werk en meer ondernemerschap in Zutphen.

De PvdA ziet de nieuwe mogelijkheden vooral in het Cleantech ondernemerschap en het versterken van de binnenstad als banenmotor van Zutphen. Bovendien kunnen innovaties de zorg verbeteren en ook in die sector een nieuw soort banen creëren. Zutphen heeft een fantastische binnenstad, maar dat geldt voor meer steden. Zutphen heeft ook een aantal unieke, niet kopieerbare kwaliteiten. Die buiten we nog onvoldoende uit. Daar liggen kansen. Werk maken van werk staat bij ons met stip bovenaan. Onze fractie is bezig met het ontwikkelen van een initiatiefvoorstel voor de industriehaven.

Voor de PvdA is het essentieel dat we iedereen in Zutphen het perspectief op een betere toekomst geven. Daarom waarderen wij het dat het College erop inzet om de begeleiding naar werk fors te verbeteren. Als het aantal banen in de Stedendriehoek de komende jaren toeneemt, moeten de inwoners van Zutphen klaar staan om deze banen in te nemen.

Om deze doelen te bereiken is het cruciaal dat de dienstverlening bij het Plein verbetert. De PvdA waardeert het, dat het Dagelijks Bestuur van het Plein het lef heeft gehad om hiervoor stevige ingrepen te plegen. Daarbij is het belangrijk dat cliënten en ondernemers één aanspreekpunt hebben.

Als het gaat om extra banen voor mensen met een handicap dan geeft de gemeentelijke organisatie in ieder geval al het goede voorbeeld. De PvdA ondersteunt de ambitie van het college om de eerstkomende jaren 15 banen voor hen in te vullen.

Wil Zutphen een bruisende stad blijven, dan moeten we de jeugd een toekomstperspectief bieden. Niet alleen met goed onderwijs. Maar ook met sport en cultuur. Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten of om aan culturele activiteiten mee te doen.
En we moeten jongeren de kans geven om in Zutphen te kunnen wonen. Er zijn te weinig betaalbare woningen voor jongeren die op zichzelf gaan wonen. De PvdA rekent erop dat het College daarvoor ingrijpende maatregelen durft te nemen.

Het College spreekt de intentie uit om 2 miljoen meer in te zetten op de zes speerpunten. Wij vragen ons af of dit voldoende is. Wat Zutphen nodig heeft, is vrij besteedbaar geld dat op de meest kansrijke projecten ingezet kan worden. De gemeente kan dan sneller inspelen op kansen die voorbijkomen, bijvoorbeeld kansen op co-financiering. Zet het geld niet vast door extra regisseurs en verbindingsmanagers aan te stellen, maar zorg ervoor dat de regisseurs meer te besteden hebben.

De wens voor extra middelen betekent ook dat er op andere plekken besparingen gevonden moeten worden. De PvdA gaat ervan uit dat dit op een transparante wijze gebeurt. Het opstellen van een burgerbegroting kan een bijdrage leveren om op een open manier en met meer betrokkenheid van de inwoners prioriteiten te stellen. Jammer dat dit tot op heden niet gelukt is!

De PvdA wenst meer inzicht van het college in de zoekrichtingen voor besparingen die nu zijn gesuggereerd. Bijvoorbeeld, meer inzicht in de effecten van besparingen op maatschappelijke vastgoed, meer inzicht op een mogelijke korting op subsidies in het sociaal domein en inzicht in de effecten van een ozb-verhoging voor burgers en bedrijven.

Wij staan achter de drie doelen en zes speerpunten en gaan ervan uit dat dit voor de lange termijn is. De PvdA constateert dat het bestuur van Zutphen nu meer focus heeft en meer naar buiten gericht is. Wij verwachten dat de gehele gemeentelijke organisatie hiervan doordrongen is, zo niet hiervan doordrongen raakt. Dit geeft vertrouwen in de toekomst voor een sterker en socialer Zutphen.  De kracht van Zutphen moet zijn dat we een samenleving zijn waar mensen naar elkaar omkijken en waar we samenwerken. Dat maakt Zutphen aantrekkelijk!!!!

Fractievoorzitter PvdA-Zutphen-Warnsveld Harrij Hissink

PvdA bijdrage voorjaarsnota 2016

 

Harrij Hissink

Harrij Hissink

Geachte lezer, ik ben 71 jaar oud, geboren en opgegroeid in Zutphen. Het is een geweldige plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Gedurende 30 jaren heb ik samen met mijn Elly en werknemers een brood-en banketbakkerij gerund in de Spittaalstraat. Na deze periode ben ik actief geworden bij de PvdA-Zutphen-Warnsveld om mijn

Meer over Harrij Hissink