Door Jasper Bloem op 21 december 2017

PvdA bezorgd over verlaging huurtoeslag

Wij zijn bezorgd. Mensen met een laag inkomen ontvangen op korte termijn minder huurtoeslag. In 2019 gemiddeld 24 euro minder, maar het loopt op naar bijna 100 euro minder in 2022. De PvdA Zutphen-Warnsveld gaat in gesprek met de huurdersvereniging om samen te knokken voor betaalbare woningen en om verhuurders op te roepen om de huren niet te verhogen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie is de bezuiniging op de huurtoeslag bedoeld om ‘overcompensatie’ voor deze groep mensen te voorkomen. Maar juist de komende jaren krijgen mensen met een laag en midden inkomen extra kosten. Door de BTW-verhoging stijgen de prijzen van boodschappen en het OV meer dan de inflatie. De gemiddelde zorgpremie neemt met 300 euro toe naar 1600 euro per jaar en ook de energieprijzen stijgen.

Deze week nog hebben de Woonbond en de organisatie van woningbouwcorporaties Aedes ook hun zorgen geuit over de verlaging van de huurtoeslag. Zij verwachten meer betalingsproblemen als gevolg van deze bezuiniging.

Jasper Bloem

Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden

Meer over Jasper Bloem