Door Fransje vd Breggen op 30 november 2013

PvdA 2e Kamerlid Otwin van Dijk deelt Rode Taart uit aan de heer en mevr. Heuting- Wagenvoort

Zaterdag 30 November kregen de heer en mevrouw Heuting de rode taart aangeboden in het dienstencentrum Mulderskamp . Met PvdA Zutphen was 2e Kamerlid Otwin van Dijk  al aan het campagne voeren in het centrum van Zutphen. Hij overhandigde in gezelschap van beoogd wethouder Annelies de Jonge, PvdA leden en klanten van het dienstencentrum, de rode taart. Met een mooie toespraak vertelde hij hoe het echtpaar zich al jaren inzet in het dienstencentrum Mulderskamp.

 

De heer Heuting is de coördinator en organiseert van alles voor de ouderen: biljarten, gezamenlijk eten, filmavonden, koersbal, kaarten, bingo, bloemschikken, noem maar op. Hij maakt ook de flyers als dat nodig is en brengt ze dan zelf rond. Bij dit alles wordt hij ondersteunt door zijn vrouw die ook zelf van alles doet. Zo heeft zij bijvoorbeeld de gordijnen genaaid van het opgeknapte centrum/koffiekamer.

De PvdA deelt de laatste zaterdag van iedere maand een rode taart uit aan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers die zich inzet voor de Zutphense samenleving. De traditie is eind september 2013 gestart met het aanbieden van een rode taart door 2e Kamerlid John Kerstens, aan Henk Post die iedere zondag ochtend paraat staat om de Houtmarkt te ontdoen van de nachtelijke verzameling afval. De 2e rode taart ging naar Het Dagelijks Bestaan.

Fransje vd Breggen

Fransje vd Breggen

Vanaf april 2017 neem ik de functie als secretaris waar.  Als webmaster onderhoud ik de website en plaats ik de aangeboden stukken, in samenwerking met Karin en Marjolijn die de social media onder hun hoede hebben.

Meer over Fransje vd Breggen