Motie Permanente Oplossing voor Bronsbergen

Motie Permanente Oplossing voor Bronsbergen

De motie vraagt het college om met de vereniging van eigenaren van park Bronsbergen op zoek te gaan naar een oplossing tav. het wel / of niet permanent bewonen van het park