Door op 7 juni 2014

Ontwikkelingen in de onderhandelingen (3)

Onderhandelaar namens de PvdA Annelies de Jonge stelt in een brief de leden en belangstellenden op de hoogte van de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord.


Partijgenoten,
Al geruime tijd houden de perikelen rond de formatie van een nieuw college in Zutphen ons bezig. Dat is niet goed voor onze stad en niet goed voor het aanzien van de politiek. En dat spijt mij. Toch hecht ik er waarde aan om te zeggen dat iedereen die erbij is betrokken, enorm zijn of haar best doet om de situatie waarin we zijn beland op te lossen en er beter uit te komen. Dat heeft ertoe geleid dat we als partijen gezamenlijk hebben kunnen praten over twee heikele punten in deze formatie: bestuurscultuur en het broederenklooster. Er was veel aan gelegen dat we het voor elkaar zouden krijgen om deze twee onderwerpen met elkaar op te lossen, voordat er een nieuwe poging tot formatie zou worden ondernomen.

Door eerlijk te zijn over de problemen en zaken uit te spreken hebben we met elkaar twee initiatiefvoorstellen ontworpen die op dinsdag 10 juni aanstaande behandeld zullen worden in een speciaal daartoe ingelaste raadsvergadering.
Het eerste gaat over het Broederenklooster. De strekking van het voorstel is dat we het college de opdracht geven om voor december aanstaande twee alternatieven uit te werken voor het project, waarbij in zowel de minimale als de maximale variant, recht wordt gedaan aan het belang van de bibliotheek en musea en waarmee de bezuiniging wordt gerealiseerd.
Het tweede initiatiefvoorstel gaat over het verbeteren van de bestuurscultuur. Een raadscommissie wordt een voorstel gevraagd waarin zij de visie en maatregelen voor een gewenste bestuurscultuur uiteen zet. De veranderende rol van de overheid in de samenleving en de grote opgaven vanuit het rijk liggen hieraan ten grondslag.

Het oplossen van deze twee punten was van belang, omdat de onderwerpen iedere nieuwe poging tot formatie onder zware druk zou zetten. Mevrouw Helmi Huijbregts, sinds 28 mei jl. informateur namens alle partijen in de gemeenteraad, hechtte er daarom veel waarde aan dat we dit met elkaar zouden oplossen. Ik wil haar dan ook vanaf deze plek hartelijk danken voor haar enorme inspanning om dit tot een goed einde te brengen. En ik zie ernaar uit om de formatiebesprekingen onder haar leiding te gaan voeren.
Ze heeft het presidium geadviseerd dat, in haar ogen, de combinatie van SP, PvdA, GL, CDA/CU en VVD de beste kans heeft om een nieuw college te gaan vormen. Dit advies komt eruit voort dat een college van deze combinatie kan rekenen op breed draagvlak in de raad en recht doet aan de verkiezingsuitslag. Vervolgens heeft de SP mevrouw Huijbregts gevraagd de rol van formateur op zich te nemen. Zij heeft dit geaccepteerd en alle partijen hebben ingestemd.

Tot slot gaat het mij aan het hart dat de fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld, de winnaar van de verkiezingen, deze week uit elkaar is gevallen. De nummers 2 tot en met 10 van de lijst zijn uit de partij gestapt en zijn een eigen partij, onder de naam De Lokale Partij (DLP), begonnen. Vanaf de zijlijn hebben we dit waar genomen en het doet ons verdriet dat de politiek soms zo verschrikkelijk persoonlijk kan zijn. Wij wensen Bert Jansen van Burgerbelang en de mensen van DLP veel sterkte en succes.

Partijgenoten,
Ik hoop jullie op kortere termijn meer te kunnen vertellen over het resultaat van de besprekingen die wij gaan voeren met de SP, GL, CDA/CU en VVD. In ieder geval houden wij jullie zo goed als mogelijk op de hoogte over het proces. En mocht je in de tussentijd nog een vraag of advies ofzo hebben, dan weten jullie ons te vinden!
Tot snel maar weer en met rode groet!
Annelies de Jonge