Door Redactie op 8 december 2014

Nieuw afdelingsbestuur

Tijdens de ledenvergadering van 26 november is een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Richard van Gelder (voorzitter); Jokelien Homans (secretaris); Paula Wieggers (penningmeester) en als gewone bestuursleden werden benoemd: Petra Smeenk, Marjolein Pronk en Frans Eggermont.

Paula was sinds november vorig jaar interim voorzitter en Richard sinds maart 2014 penningmeester. Deze posities hebben zij nu omgeruild. Marjolein en Petra, beiden actief in de vorige raadsfractie, zijn nu toegetreden als bestuurslid en Frans Eggermont was al bestuurslid. Jokelien tot slot was al sinds november vorig jaar actief als interim secretaris.

Op de foto is Frans Eggermont afwezig

De redactie wenst dit nieuwe bestuur veel energie en succes toe.

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie