Door Redactie op 19 november 2014

Motie voor financiering taalschakelklas

De PvdA werpt zich op voor de taalschakelklas op basisschool De Waaier aan de dr. De Visserstraat in Zutphen. De financiering van de klas is tot medio 2015 gegarandeerd, daarna is de toekomst onzeker.In een door raadslid Marjolijn Moester ingediende motie dringt de PvdA aan op financiële steun voor de taalschakelklas. De motie komt aan de orde in een forumdebat op 1 maandag december.

De motie wordt ondersteund, door Bert Jansen, Burgerbelang, Stadspartij, SP, GroenLinks en mogelijk ook D66.

In de taalschakelklas zijn de lessen erop gericht nieuwkomers of kinderen met een taalachterstand voldoende bagage te geven, zodat ze kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Het lukt de bevlogen leerkracht Eline Schoppers in de meeste gevallen dat doel binnen een jaar te halen.

Ook wijst de PvdA erop dat met de komst van het asielzoekerscentrum de behoefte aan taalschakelklassen volgend jaar fors zal toenemen. De PvdA ziet voor de Waaier een coördinerende rol weggelegd.

Uit De Stentor van 18 november 2014

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie