Door Jasper Bloem op 17 januari 2018

Kwaliteit huishoudelijke hulp blijft voorop staan

De onzekerheid over de toekomst van de huishoudelijke hulp heeft nu lang genoeg geduurd. De PvdA is blij en opgelucht dat het College bij het voorstel blijft om de huishoudelijke hulp bij een organisatie zonder winstoogmerk neer te leggen. Het plan voor de stichting Huishoudelijke Hulp geeft vertrouwen voor de toekomst. Cliënten kunnen hun vaste vertrouwde hulp houden en huishoudelijke hulpen kunnen weer vast in dienst. De hulpen kunnen in zelfsturende teams gaan werken en samenwerking met andere hulpverleners zal soepeler gaan. Huishoudelijke hulpen geven zelf aan dat ze graag een stichting willen omdat ze dan hun werk beter kunnen doen.

In het nieuwe aangepaste Collegevoorstel over de huishoudelijke hulp vraagt het College de Gemeenteraad om een voorkeursvariant te kiezen om het plan verder uit te kunnen werken. Het nieuwe voorstel biedt ook ruimte voor alternatieve oplossingen. Op deze manier moet er voor alle politieke partijen een passende vorm kunnen komen en blijft de kwaliteit van de huishoudelijke zorg voorop staan.

Jasper Bloem

Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden

Meer over Jasper Bloem