Door Harrij Hissink op 19 juni 2015

Kracht van Zutphen is dat we naar elkaar omkijken

Spreektekst van Harrij Hissink tijdens de bespreking van de voorjaarsnota op 19 juni 2015.

Ik wil ,namens mijn fractie, eerst een compliment voor de voorbereiding van de Voorjaarsnota. Voor de open manier waarop het College een aftrap geeft aan het debat door speerpunten te noemen en ook eerlijk te zijn over de dilemma’s. Dit is een vernieuwende manier. Hiermee zijn we als Raad nog meer in dialoog met de stad.

Voor de PvdA is Zutphen een stad met twee gezichten. We hebben een prachtige binnenstad, we trekken ondernemende mensen met creatieve beroepen en onze stad wordt steeds beter bereikbaar. Het andere gezicht is dat een grote groep mensen na 7 jaar economische crisis moeite heeft om rond te komen. Het aantal mensen met problematische schulden is toegenomen. Kinderen groeien op in gezinnen die jarenlang met een laag inkomen leven. Huurders die geconfronteerd worden met huurverhogingen. Huiseigenaren wiens huis door hun hypotheek onder water staat. Een groeiend aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand. Bedrijven die Zutphen verlaten.

Met het einde van de crisis in zicht is het tijd nu te handelen. De PvdA ziet op dit moment twee grote kansen voor Zutphen, namelijk meer banen en betere zorg.

De eerste kans is dat we meer mensen aan werk moeten helpen.
Op dat punt legt de notitie van het College de accenten op de goede plek. Inderdaad meer mensen aan het werk, aanpakken van armoede en schulden, jongeren meer toekomstperspectief geven, meer bedrijvigheid en ondernemerschap in Zutphen.
De PvdA doet daar graag een schepje boven op.

Wij dienen een motie in om 500 banen te creëren. We zien graag concrete stappen. De ondernemers creëren de banen. De gemeente legt de rode loper voor hen uit en doet er alles aan om ondernemers te ondersteunen bij het scheppen van nieuwe werkgelegenheid.
We zijn hoopvol over de economische agenda. Willen we de leegstand aanpakken, dan is het nu tijd om knopen door te hakken. Bijvoorbeeld door de lege winkelruimtes in de aanloopstraten om te zetten in goedkope woningen voor jongeren. Want daar is behoefte aan. Dat maakt onze binnenstad aantrekkelijk en daarmee geven we een woonplek aan onze toekomstige generaties in Zutphen

De tweede kans is de transitie van de zorg en ondersteuning. Daar liggen de mogelijkheden voor een beter systeem. We willen meer samenwerking tussen hulpverleners. Kom vaker bij de mensen thuis, want dan kan de hulpverlening de leefsituatie beter inschatten.
We willen zorgaanbieders die geven om de kwaliteit van zorg. Marktpartijen die de arbeidspositie van hun medewerkers verslechteren en tegelijkertijd topsalarissen betalen, hoeven we niet hier in Zutphen.
En we zien ook een belangrijke rol voor sportverenigingen. Deze vervullen steeds meer een sociale en verbindende functie en door te sporten blijven mensen langer gezond. We dienen twee moties in om onze inwoners en vooral jeugdigen, nog meer in contact te brengen met onze sportverenigingen. Het gaat hier om het organiseren van een sport-Roefeldag en het verbeteren en aantrekkelijker maken van het nieuwe zwembad door wat uitbreidingen van speelattributen

Als PvdA tonen we ambitie voor meer banen en betere zorg. En tegelijkertijd zijn we ons bewust van de financiële opgave waarvoor de gemeente de komende jaren staat. Uit de mei-circulaire blijkt dat we nog meer moeten bezuinigingen dan we hadden verwacht.
Hierbij geef ik enkele voorbeelden hoe we op een doordachte manier besparingen kunnen realiseren, die ook aansluiten op de ideeën van de bijstellingsnotitie:

1- Het loslaten van regels: dit geeft burgers en ondernemers meer ruimte en leidt tot minder ambtelijke kosten om al die regels uit te voeren. We kunnen echt met minder regels. We moeten onder ogen zien wat de kosten van regelgeving is en dat afwegen wat we anders met deze middelen hadden kunnen doen.

2- Durf per wijk een andere benadering te kiezen voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Betrek inwoners meer bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte.

3- Zet volgende stappen in de ambtelijke samenwerking met andere gemeenten. Dit is voor ons een noodzaak om een efficiënte en slagvaardige ambtelijke organisatie te houden.

Door besparingen te realiseren, houden we middelen over voor de twee uitdagingen waar Zutphen voor staat, namelijk meer werk en betere zorg.

Dit is een eerste voorzet. We vernemen graag de ideeën hierover van de andere partijen en van onze inwoners.

We willen allemaal Zutphen neerzetten als aantrekkelijke stad met een aangenaam leefklimaat. Wat geeft dan de doorslag? Zijn dat nieuwe stoeptegels of loopbruggetjes? Nee. Het belangrijkste is de kwaliteit van leven. De sociale kwaliteit van onze stad. De kwaliteit van de zorg. Het vangnet dat we bieden. De kracht van Zutphen is dat we een samenleving zijn waar mensen naar elkaar om kijken. Dat maakt Zutphen aantrekkelijk.

Harrij Hissink

Harrij Hissink

Harrij Hissink

Geachte lezer, ik ben 71 jaar oud, geboren en opgegroeid in Zutphen. Het is een geweldige plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Gedurende 30 jaren heb ik samen met mijn Elly en werknemers een brood-en banketbakkerij gerund in de Spittaalstraat. Na deze periode ben ik actief geworden bij de PvdA-Zutphen-Warnsveld om mijn

Meer over Harrij Hissink