Door Frans Heitling op 7 december 2017

Komt het nog goed met PlusOV

Het gaat nog steeds niet goed met het leerlingen- en zorgvervoer ten behoeve van het speciaal onderwijs en voor mensen die minder mobiel zijn. Vervoer dat verzorgd wordt door PlusOV. Dit vervoer wordt nu regionaal – van Lochem, Zutphen tot voorbij Apeldoorn – centraal geregeld. Na anderhalf jaar PlusOV komt de conclusie dichtbij dat dit vervoer beter lokaal dan regionaal geregeld kan worden.

Kinderen die van en naar bijzonder onderwijsinstellingen gebracht moeten worden binnen en buiten Zutphen maken gebruik van de diensten van Plus OV. Maar denk ook aan mensen die in het kader van een WMO-indicatie van en naar hun dagbestedingsactiviteit moeten worden gebracht.

Dat zijn kort en bondig de taken van PlusOV. Dat loopt al sinds augustus 2017 – het begin van het schooljaar – niet goed. Kinderen worden niet op tijd, of zelfs helemaal niet, opgehaald. Er is sprake van soms zeer lange wachttijden. Chauffeurs weten soms niet hoe zij een rolstoel in hun busje vast moeten zetten. Kortom veel klachten, die met name in het begin van het schooljaar echt de pan uit rezen. Apeldoorn ging al een jaar eerder in zee met PlusOV en ook daar ging het voor een tweede jaar op rij niet goed.

Vernietigend onderzoek

In oktober is er een onderzoek gepubliceerd naar aanleiding van alle klachten over PlusOV. De conclusies van de onafhankelijke onderzoekers zijn snoeihard. ‘PlusOV is nalatig geweest om tijdig een deugdelijk vervoersplan aan de vervoerders op te leveren. Vervoerders hebben hierdoor geen tijd gehad om voertuigen en chauffeurs aan de routes te koppelen en hebben de meeste chauffeurs niet de mogelijkheid gehad om kennis te maken met ouders en reizigers. PlusOV heeft door het te laat aanleveren van de vervoersplannen de regie op het vervoer niet op een adequate manier kunnen uitvoeren.’

Begin december zijn nog steeds niet alle klachten opgelost. Dat betekent letterlijk dat er nog steeds (kwetsbare) mensen ’s ochtends soms letterlijk in de kou staan.

Oplossingen

Gelukkig zijn er door de verschillende gemeenten – PlusOV werkt o.a. voor de gemeente Zutphen, Lochem, Apeldoorn, Epe, Hattem,Heerde, Deventer en Voorst – in de afgelopen maanden ad hoc maatregelen genomen om het vervoer beter te laten verlopen. Maar het gaat nog steeds niet goed genoeg.

De leiding van PlusOV is inmiddels vervangen en er zijn extra mensen en kennis ingehuurd om PlusOV nu eindelijk goed op de rit te krijgen. PlusOV is in 2016 opgericht om het vervoer het leerlingenvervoer in onze regio slimmer en strakker te organiseren. Dat is tot op heden niet gelukt.

Het regelen van vervoer voor deze kwetsbare doelgroep is maatwerk. Een grootschalige aanpak over een regio die zich uitstrekt van Lochem tot voorbij Apeldoorn is daarom misschien niet zo’n goed idee. Bij de aanbesteding van het vervoer hebben wij er als Zutphense PvdA-fractie – samen met Groen Links en de SP –voor gepleit om niet alleen te sturen op prijs, maar ook en vooral op kwaliteit. Daar komt in de praktijk veel te weinig van terecht. Het betekent dat we PlusOV en de kwaliteit van haar dienstverlening kritisch blijven volgen en dat we misschien wel de conclusie moeten trekken dat we dit bijzondere vervoer veel kleinschaliger en lokaler moeten regelen.

Frans Heitling

Frans Heitling

Frans Heitling is van november 2017 tot mei 2018  interim-voorzitter geweest. Frans was jarenlang raadslid.

Meer over Frans Heitling