Door op 24 februari 2014

KIES ANNELIES!

We gaan voor de winst

Sinds kort ben ik lid van de PvdA Zutphen-Warnsveld (dat ‘Warnsveld’ moet je er altijd bij zeggen, zo is me ingepeperd).
Sinds nog korter mag ik meedoen met het campagne-overleg, iets chiquer ook wel strategisch beraad geheten. En dat is leuk, en leerzaam.

Leuk: om kennis te maken met Zutphenaren en Zutphenezen, die ik beschouw als geestverwanten. Leerzaam: hoe ‘mijn’ sociaal-democratie lokaal haar beslag krijgt. Het is als vanuit de coulissen kijken naar het blijspel (of drama) dat zich op het toneel voltrekt, met de acteurs vlak voor je neus: Jack Wouterse als Harrij Hissink, Anna Drijver als Annelies de Jonge, Birgitte Kaandorp als Karin Jeurink, Pierre Bokma als Jasper Bloem. Met als special guest Johnny Depp als Frans Manders.
Dit alles onder regie van de artistieke leiding die buiten beeld blijft.
Vergelijkingen met voetbal (nog populairder dan politiek) zijn ook verleidelijk. Dan is Frans Manders, voor de oudere sociaal-democraten onder ons, het bijtertje Nobby Stiles of, voor de huidige generatie Nigel de Jong: daar kom je niet omheen. En Harrij is (ouderen) Rinus Terlouw, of (iets jongeren) Jaap Stam. Onze spits is (iets ouderen) Marco van Basten of (jongeren) Lionel Messi. Waarbij mijn voorkeur uitgaat naar Van Basten: eigenzinnig, elegant, dodelijk efficiënt. En helemaal niet erg dat ik met deze voorkeur er blijk van geef tot de iets ouderen te behoren.
Het gaat zowel op het politieke schouwtoneel als in de sport om het scoren. Scoren in populariteit, in punten, om te winnen. Daarom, om ons tot de voetbalvergelijking te beperken: zonder de verdediging te verwaarlozen via creatieve opbouw alles op de spits. Via opbouwende kritiek mag ook. In ons geval betekent dat: alles op Annelies. Laat dat De Jonge maar zitten: KIES ANNELIES.

En als we dat gedoe achter de rug hebben, als Annelies geroepen wordt de portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid te gaan beheren, dan is het spel weer ernst. Uiteindelijk is het er allemaal om begonnen dat wij, PvdA’ers, de consequenties trekken uit het gegeven dat lang niet iedereen in Zutphen over de capaciteiten of middelen of talenten beschikt om te scoren, te winnen.

Zo, en nu: KIES ANNELIES. We gaan voor de winst!

Daarna: aan de slag. In de raad telt onze stem. In het college herstelt onze wethouder het vertrouwen in de sociaal-democratie. We doen het voor al die Zutphenaren en Zutphenezen, en voor Warnsvelders natuurlijk, voor alle buurters en wijkers. We doen het ook voor onszelf. Het verbeteren van de wereld, vooral ook als die Zutphen heet, zit nu eenmaal in de aard van het beestje.

Karel Kersten