18 juni 2018

Kermis moet in binnenstad blijven

Maandagavond dienen PvdA en SP tijdens de raadsvergadering samen een motie in waarin het college wordt opgeroepen te wachten met het besluit de jaarlijkse kermis te verplaatsen van de binnenstad naar een andere locatie.

De woordvoerders, Marjolijn Moester (PvdA) en Ellis Müller (SP), vragen het college eerst te praten met alle betrokkenen om tot een goed alternatief te komen. Zij vinden dat deze nu niet allemaal zijn gehoord en willen dat ook de gemeenteraad zich over een verplaatsing uitspreekt.

Het college heeft nog geen besluit genomen, alleen het voornemen is bekend gemaakt.

De kermis in Zutphen wordt al sinds de jaren vijftig vrijwel altijd in de binnenstad, op de markten georganiseerd. De coalitie kijkt om naar een andere locatie in verband met klachten van omwonenden. Ook ondernemers klagen dat er onvoldoende kruisbestuiving is en bemerken dat zij tijdens de kermisdagen minder omzet draaien omdat kermisbezoekers alleen voor de kermis naar de binnenstad komen.
De kermisexploitanten zelf zijn bijzonder teleurgesteld over dit voorgenomen besluit en willen dat de kermis in de oude binnenstad blijft.

Motie kermis moet blijven