27 maart 2016

Inwoners hebben stem in nieuwe burgemeester

PERSBERICHT

Wat voor een burgemeester heeft de gemeente Zutphen nodig?
Vanaf 25 maart kan de Zutphense samenleving deze vraag beantwoorden door een enquête in te vullen. De uitkomsten van de enquête  komen in de week van 25 april beschikbaar en de vertrouwenscommissie betrekt die bij het opstellen van de profielschets. In de profielschets staan de verwachtingen, wensen en eisen die de gemeenteraad heeft ten aanzien van de toekomstige burgemeester. De profielschets is de eerste stap die uiteindelijk leidt tot een benoeming van de nieuwe eerste burger van de gemeente Zutphen. Naar verwachting vindt de benoeming plaats eind 2016, zodat de nieuwe burgemeester 1 januari 2017 aan de slag kan.

De Zutphense samenleving kan aangeven wat zij zoeken in de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad vindt het belangrijk om dit te weten van onder meer inwoners en ondernemers en daarom is een enquête opgesteld. De uitkomsten van deze enquête worden afzonderlijk gepresenteerd in de profielschets die de gemeenteraad vaststelt. Hierdoor weten de kandidaten voor het burgemeesterschap ook wat de Zutphense samenleving van hem of haar verwacht.

Laat je stem horen
Vanaf vrijdag 25 maart is de enquête digitaal beschikbaar en vanaf dinsdag 29 maart ligt er ook een papieren versie in het stadhuis, wijkcentra en de bibliotheken. De deelnemers kunnen aangeven welke kwaliteiten van de toekomstige burgemeester zij belangrijk vinden en wat zij van hem of haar verwachten. De papieren enquête kan tot woensdag 13 april 2016 worden ingevuld. Inleveren kan in de hal van het stadhuis of door de ingevulde enquête (kosteloos) op te sturen. Informatie hierover staat op het enquêteformulier. De digitale enquête kan tot zondag 17 april 2016 worden ingevuld en staat op de gemeentelijke website www.zutphen.nl.

Planning
Naar verwachting worden de uitkomsten van de enquête bekend in de week van 25 april. In de tussentijd gaat de vertrouwenscommissie ook aan de slag met het gewenste profiel. Deze commissie bestaat uit de fractievoorzitters (leden), raadslid Pepers (voorzitter), wethouder Withagen (adviseur), de raadsgriffier Winters en gemeentesecretaris Janssen (secretariaat). De gemeenteraad neemt op maandag 11 april een besluit over de samenstelling van de vertrouwenscommissie. Op donderdag 26 mei bespreekt de gemeenteraad de profielschets met de Commissaris van de Koning tijdens een ingelaste openbare vergadering. Daarna zal de Commissaris van de Koning de vacature openstellen. Hierna vinden de selectiegesprekken plaats en dit leidt uiteindelijk tot een voordracht aan de minister voor uiteindelijk de benoeming. Naar verwachting kan de nieuwe burgemeester 1 januari 2017 aan de slag.

Dit persbericht is afkomstig van de gemeente Zutphen