26 augustus 2014

In het Koelhuis in gesprek over de komst van een azc.

PvdA Zutphen-Warnsveld heeft op 3 september een bijeenkomst georganiseerd om met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan over de komst van een azc. Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking en oud-voorzitter van Vluchtelingen-Organisaties Nederland Jan Pronk opent de avond.

Mensen hebben veel vragen en spreken hun zorgen uit over de komst van een asielzoekerscentrum in Zutphen. Vragen over kwesties als veiligheid, impact op de wijk en de omvang van het centrum. Ook zijn er vragen over de maatschappelijke opvang van kinderen en de (geestelijke) gezondheid van de bewoners van het azc. De komst van een asielzoekerscentrum in Zutphen houdt de gemoederen behoorlijk bezig, zowel in de directe omgeving van de voormalige rechercheschool, als in de rest van de stad.

PvdA Zutphen – Warnsveld wil proberen op een aantal van deze vragen een antwoord te geven en nodigt u daarom uit om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen.
Zie voor tijd, programma en locatie de agenda