Door Marjolijn Moester op 12 maart 2017

In het IJsselpaviljoen ging het over de inhoud!

Keklik Yücel, nr. 16 op de lijst van de PvdA, was zaterdag 11 maart jl. in het IJsselpaviljoen om te vertellen hoe zij tegen de vraagstukken als bijvoorbeeld werk, zorg, economie en onderwijs aankijkt én om onder leiding van Marein Baas in gesprek te gaan met deskundigen. De belangstelling was goed te noemen. Er was een heerlijk inhoudelijk debat.

De Zorg
Theo Scharff en Johan Krist over de zorg. Volgens Johan zijn we doorgeschoten in de professionalisering van de zorg en is onze opdracht: herbezinning. “Kijk liever naar kwaliteit dan naar afvinklijstjes bij de zorg, kijk naar interactie tussen begeleiding en de verzorgde”, aldus Keklik.
De zorg is geweldig, aldus Theo Scharff, maar vraagt zich wel af hoe de werknemers het toch allemaal voor elkaar krijgen om de zorg te leveren die van hen wordt verwacht.

Over onderwijs
Jokelien Homans, Ida Nikkels en Suzanne de Geus zijn deskundig op het gebied van onderwijs. Ida heeft een klas met 16 kinderen, waarvan 7 extra zorg nodig hebben. Dit kost veel extra tijd. Keuzes hierin zijn lastig.
Suzanne helpt op een school met subsidies voor kinderen, die leven in armoede, om te voetballen, maar zij moet langs verschillende loketten om alles voor elkaar te krijgen.
Volgens Jokelien komen er vele beroepen die nu nog niet bestaan. Daarom zijn veel kunst- en creatieve lessen heel erg belangrijk!

De economie
Binnenstadsmanager Remco Feith en Fred Daane schuiven aan. De binnenstad vertegenwoordigt een kwart van de werkgelegenheid in Zutphen, wel degelijk ook een onderwerp waar Den Haag in geïnteresseerd moet zijn. Een wens van Remco: “ Graag meer experimenten in binnensteden zoals vermenging tussen horeca en detailhandel”. Op de vraag of hij bijdraagt aan het geluk van de Inwoners? Een binnenstadsmanager draagt zeker bij aan het geluk van een stad: werkgelegenheid, mogelijkheden bieden voor ondernemers.
Keklik voegt nog de problematiek van de krimp in onze regio toe. Voor de regio moet een goed economisch klimaat zijn. Niet alleen aandacht voor krimp in de randstad.

Fred Daane is ruimhartig voorstander van een basisinkomen! “Een basisinkomen geeft bestaanszekerheid, klinkt utopisch maar geeft rust”, aldus Fred. Voor de PvdA is het basisinkomen heel dubbel, we hebben al de bijstand, nu met een circus aan toeslagen. Maar iedereen krijgt het basisinkomen, ook rijke mensen. Daar zit de kramp.

Na de Column van Frans Heitling en Karin Jeurink over het PEG tijdperk, partij van het eigen gelijk!
De tips voor Keklik vanuit Zutphen, die zij meeneemt naar Den Haag:

  • Een leven lang leren verder stimuleren!
  • Als het even kan meer leraren en klasse-assistenten zodat kinderen in hun eigen omgeving kunnen opgroeien;
  • Oog voor krimp ook in de regio Zutphen;
  • Goede discussie voeren over het basisinkomen;
  • Nadenken hoe je de zorg anders moet organiseren, misschien wel op gemeenschapsniveau, wijkniveau niet de cliënt centraal zetten;
  • Wensen om te mogen experimenteren in binnensteden zoals vermenging tussen horeca en detailhandel;
  • Een loket voor armoederegelingen.

En we sluiten af met de internationale, met op trompet onze muzikale voorzitter Richard van Gelder.
Het bleef lang onrustig op het terras van het IJsselpaviljoen!

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester