Door Sam Terpstra op 10 september 2018

Hoe verdelen we de pijn? Een avond over lastige keuzes…

Zoals bekend staat het gemeentebestuur van Zutphen voor de noodzaak om de financiën op orde te brengen. Dat betekent het maken van ingrijpende en lastige keuzes.
De fractie en de wethouder van de PvdA willen graag met de leden van de PvdA en met belangstellenden uit de Zutphense samenleving in gesprek over die keuzes en over de dilemma’s die dat met zich meebrengt.

Wanneer: 19 september; 19.30 uur.
Waar: Pakhuis Noorderhaven, Lijmerij 23
Voor wie: leden van de PvdA en belangstellenden.

De avond begint met een korte uitleg door Jasper Bloem (fractievoorzitter) over het waarom van deze bezuinigingen en over de belangrijkste keuzes en dilemma’s.
Daarna vormen we verschillende gesprekstafels waar fractie- en forumleden met aanwezigen in gesprek gaan over de verschillende thema’s. Het doel is om de fractieleden zoveel mogelijk te voeden met inzichten en ervaringen zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

U wordt van harte uitgenodigd uw bijdrage aan deze avond te leveren.

Sam Terpstra

Sam Terpstra

Sam is op 23 mei 2018 gekozen als voorzitter. Zijn termijn gaat met terugwerkende kracht in op 28 maart.

Meer over Sam Terpstra