Door op 8 november 2016

Het conceptverkiezingsprogramma bespreken

Ons landelijke verkiezingsprogramma is in concept af. De uitgebreide en de beknopte versie staan hier op de site.  Als afdeling bekijken we of we nog op- of aanmerkingen hebben. Als die er zijn, dan proberen we met elkaar deze veranderingen door te voeren in ons definitieve programma. Op 12 november om 10.00 gaan wij hierover met elkaar in gesprek., zie de agenda.

Mijn indruk is dat we met elkaar een beetje de weg kwijt zijn. Aan de ene kant willen we alles samen doen en aan de andere kant is er geen ruimte voor een andere mening (of ‘anderen’) en denken we dat alleen wij weten wat het beste is. Gaat het niet naar onze zin, dan worden we boos en soms zeggen we bijvoorbeeld een lidmaatschap op.  De rode draad binnen ons programma is dat we dit tij graag willen keren: we moeten samen opkomen voor een goede samenleving voor iedereen, met ruimte voor het individu.

Lees het programma, dan zie je hoe we dat willen doen en wat we het belangrijkst vinden. concept-verkiezingsprogramma-partij-van-de-arbeid-2017

Onze beginselen zijn helder en goed. Vanuit deze basis moeten we verder. Veel leesplezier.

Richard van Gelder
voorzitter PvdA afdeling Zutphen – Warnsveld