Door Marjolijn Moester op 13 januari 2015

Het AZC. Lees de PvdA bijdrage tijdens het Forum van 12 januari 2015

759 mensen welkom in nieuw AZC.  Dit is een lastig dossier voor de PvdA. Omwonenden maken zich zorgen, en hebben onvoldoende vertrouwen in het college en in het COA, het COA lijkt zich op te stellen als een organisatie, waarvoor het huisvesten van veel asielzoekers het belangrijkste is. Bovendien is de instroom van asielzoekers in Europa groot. We zien de beelden van hun reis bijna dagelijks in de media.

Terug naar Zutphen: het proces is begonnen met een aantal valse starts.
Ik noem er twee: de omwonenden zijn er zelf achter gekomen wat de nieuwe bestemming wordt voor de oude rechercheschool. Bovendien was de eerste informatiebijeenkomst een aanfluiting. Daar heeft het college haar excuses voor aangeboden.

Het AZC gaat er komen. De kunst is nu om het beste eruit te slepen. En de vraag die wat ons betreft beantwoord moet worden is: heeft het college een goed conceptbestuursakkoord gesloten?
De PvdA-fractie is van mening dat in het conceptbestuursakkoord de belangrijkste afspraken verwoord zijn die we vooraf met elkaar hebben kunnen bedenken.
Bovendien staan er een aantal afspraken in die niet in andere bestuursovereenkomsten staan. Ik noem de ‘ja/mits’ variant. De ‘ ja/mits’ variant behelst dat het college in gaat grijpen als er problemen gaan ontstaan of dreigen te ontstaan.

De PvdA fractie was altijd voor een gefaseerde instroom, maar uit de antwoorden van onze wethouder Annelies de Jonge blijkt dat een gefaseerde instroom consequenties heeft voor het aantal voorzieningen. Als gestart wordt met 400 mensen en dan, na een jaar, een toets of dit aantal vergroot kan worden, is het COA niet bereid het aantal voorzieningen op niveau aan te brengen. Als je dus gaat starten met 400 bewoners blijft het altijd improviseren. De voorzieningen zijn dan niet toereikend. Dit komt de veiligheid en leefbaarheid niet ten goede.

Kortom, in stappen direct naar de 759 mensen toegaan, vergroot het draagvlak van de juiste voorzieningen. Bovendien monitort het college het geheel, vanaf de eerste instroom. En in het bestuursakkoord staat dat het college ook kan en mag ingrijpen als er problemen gaan ontstaan.
De instroom kan bevroren worden of in het ergste geval, gaat het centrum dicht.

De PvdA-fractie heeft gekozen voor een kwalitatief goed centrum met veel voorzieningen.

Er zijn diverse actiegroepen ontstaan en de adviesgroep heeft haar taak teruggeven. Dit vinden wij een zorgelijke ontwikkeling. Wij vinden het van wezenlijk belang dat de communicatie met de omwonenden wordt verbeterd, evenals het vertrouwen tussen de omwonenden en de gemeente.

Het komend jaar, tot de komst van de eerste bewoners in het 1e kwartaal van 2016, zal benut moeten worden om het vertrouwen te herstellen en de communicatie te verbeteren met de omwonenden. De wethouder heeft toegezegd hieraan gehoor te geven. Wij zullen dit kritisch volgen.

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester