13 december 2014

Gewestelijke ledenvergaderingen

Deze week zijn in het gewest Gelderland vier vergaderingen georganiseerd. Voor Zutphen zijn twee van deze vergaderingen van belang: op 20 december de ledenvergadering voor het vaststellen van de provinciale kandidatenlijst en het provinciale verkiezingsprogramma in Tiel. En op 18 december de ledenvergadering voor het vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor het waterschap Rijn & IJssel. Leden die in de Hoven wonen kunnen de ledenvergadering voor het waterschap Vallei en Veluwe bezoeken, datum en locatie volgen nog.
Zie voor de andere twee vergaderingen de agenda