140604. Vragen aan college over betaling facturen conform art. 3.37van het reglement van orde.