Door Marjolijn Moester op 4 juni 2014

Gemeente Zutphen moet zelf ook op tijd haar facturen betalen

MKB-bedrijven, zzp-ers en andere bedrijven doen vaak zaken met de overheid. Het betalen van facturen door gemeenten aan hen laat in een aantal gemeenten echter te wensen over. Ondanks de aantrekkende economie hebben ondernemers het nog niet makkelijk en zorgen te laat betaalde facturen voor extra druk op de liquiditeit. Druk die voor veel ondernemers te zwaar is.

Vorig jaar op 16 maart is een wetsvoorstel aangenomen dat overheden verplicht om binnen de wettelijke termijn van dertig dagen te betalen. Wanneer dit niet gebeurt, mogen bedrijven tenminste 40 euro in rekening brengen bij de gemeente. Ondernemers zijn er niet happig op deze wet te gebruiken, omdat de gemeente vaak een grote en belangrijke opdrachtgever is.

Uit onderzoek blijkt dat in Zutphen 22% van de facturen niet binnen de wettelijke termijn worden betaald. Dit kan beter. Daarom heb ik als raadslid van de PvdA hierover vragen gesteld aan het college met als doel het percentage van 22% naar nul te brengen.

Op 2 juni 2014 heb ik het college de volgende vier vragen gesteld:

  1. Bent u het met de leden van de PvdA-fractie eens dat betaling van facturen aan ondernemers altijd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen moet plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bekend met het onderzoek van Dun & Bradstreet ‘Sneller betalen’, waaruit blijkt dat de gemeente Zutphen in 78% van de gevallen op tijd betaalt (en in 22% dus niet)?
  3. Wat is de reden dat de betalingen zo vaak vertraagd waren in 2012?
  4. Heeft u al maatregelen getroffen om betaling van facturen binnen 30 dagen, zoals wettelijk verplicht, na te komen?

Marjolijn Moester, raadslid PvdA Zutphen en Warnsveld

140604. Vragen aan college over betaling facturen conform art. 3.37van het reglement van orde.

Zie ook krantenartikel

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester