Door Harrij Hissink op 4 september 2015

Fractie weer volop bezig

Na enkele weken vakantie is de fractie van de PvdA Zutphen-Warnsveld weer volop bezig met een aantal belangrijke zaken, die nu en binnenkort in onze mooie gemeente gaan spelen.

Als eerste moet ik u helaas melden dat burgemeester Arnold Gerritsen heeft besloten op 1 februari 2016 zijn ambtsketen af te doen. Er zal vanaf nu gezocht moeten worden naar een krachtige bestuurder die veel invloed heeft in Den Haag. Zutphen heeft het financieel nu al moeilijk en er staan alweer bezuinigingen voor de deur. Politiek is het nog steeds onrustig en we weten nog niet hoe we verder gaan met deze coalitie. Meerderheids- of minderheidscollege zal in oktober a.s. duidelijk worden. Onze fractie denkt dat de benoeming binnen een jaar gerealiseerd kan zijn en daar gaan we op sturen.

Als tweede een trieste mededeling deze week van de Raad voor de Rechtspraak, dat ze van plan zijn de rechtbank Zutphen uit te kleden. Ongeveer 300 arbeidsplaatsen zullen verloren gaan en ook de ondernemers gaan dit merken want er zullen veel mensen hierdoor onze gemeente gaan verlaten. In Zutphen is door het college altijd gekozen voor de stille diplomatie en twee jaar geleden zijn er afspraken gemaakt met minister Opstelten hierover. Deze worden nu helaas niet nagekomen. Ongeloof bij ons allen en we proberen er alles aan te doen om het tij te keren en Zutphen als volwaardige justitiestad te behouden. Onze gemeente is al zoveel werkgelegenheid kwijtgeraakt en dit kunnen we er echt niet meer bij hebben. Onze fractie heeft inmiddels contact opgenomen met ons Kamerlid Jeroen Recourt en wij hopen op hulp uit deze hoek.

Als derde noem ik de gesprekken met diverse politieke partijen, om tot een betere verstandhouding te komen en de samenwerking te verbeteren. Aanleiding hiertoe is het rapport dat bemiddelaar Wim Dijkstra heeft opgesteld na het uittreden uit de coalitie van de SP en het terugtreden van haar wethouder Gründemann. Het is nu van levensbelang dat hier resultaat geboekt gaat worden en het voor iedereen duidelijk wordt hoe we verder gaan de komende tweeënhalf jaar.

Als laatste wil ik nog twee zaken noemen die nog wel veel rumoer zullen gaan geven: ’s Gravenhof autovrij of niet en een brug over de Vispoortgracht. Over deze zaken wachten we de voorstellen van het college af.

Reacties van uw kant over deze en andere onderwerpen zijn voor onze fractie van harte welkom. Ik zie deze dan ook met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Harrij Hissink, fractievoorzitter

Harrij Hissink

Harrij Hissink

Geachte lezer, ik ben 71 jaar oud, geboren en opgegroeid in Zutphen. Het is een geweldige plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Gedurende 30 jaren heb ik samen met mijn Elly en werknemers een brood-en banketbakkerij gerund in de Spittaalstraat. Na deze periode ben ik actief geworden bij de PvdA-Zutphen-Warnsveld om mijn

Meer over Harrij Hissink