Door op 29 mei 2013

Eindelijk voorjaar

Column. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk schijnt de zon en lopen de temperaturen weer op. Vandaag, op Bevrijdingsdag, loopt het kwik naar 20 graad Celsius. Ik hoop dat het richting de gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar met de peilingen voor de PvdA ook bergopwaarts gaat. De afdeling is al goed op stoom en start dit jaar de Campagne vroeg. Echter, intensief campagnevoeren heeft invloed, maar kan niet alles recht zetten. Het beleid van onze regering en de lokale situatie in onze gemeente zijn van groot belang. Hoe staat het daarmee?

Landelijk. De uitkomsten van het sociaal akkoord vind ik bemoedigend, want ik had grote moeite met de oorspronkelijke inzet van het kabinet. Wanneer dat werkelijkheid was geworden zouden gewone mensen met een gewone hypotheek die hun baan verliezen ernstig in de knel komen met hun onverkoopbare huis. Eerlijk gezegd, ik vond dat een PvdA onwaardig standpunt, omdat het de gewone man, onze kiezer, in een tijd van weinig kansen op werk en een diepe economische crisis onevenredig zou treffen. Nu maar hopen dat de VVD geen spaak in de wielen steekt.

Lokaal. De werkgelegenheid in Zutphen loopt terug, veel bedrijven hebben het moeilijk. De PvdA zorgt dat er veel aandacht is voor een goed vangnet en volgt de ontwikkelingen kritisch. Onze fractie zit er ook bovenop als het gaat om kansen voor lokale werkgelegenheid, maar in het belang van onze burgers is noodzakelijk dat de gemeente ook alles afweegt en inkoopt voor een goede prijs.
De woningmarkt is verstopt en dat is allemaal slecht voor onze economie. Een echte doorbraak is landelijk niet bereikt, al is er wel sprake van enige rust. Intussen slagen we er in Zutphen in om onze plannen , ondanks de crisis, toch te realiseren. In Waterkwartier en Noorderhaven wordt in een behoorlijk tempo stevig doorgebouwd. En in Leesten wordt binnenkort naar verwachting gestart met de bouw van de eerste energieneutrale starterswoningen. Regionaal en in vergelijking met andere gemeenten scoort Zutphen goed. In de binnenstad zoeken we naar mogelijkheden om het leuker te maken in Zutphen en meer woningen in en boven winkels toe te staan.

Gelukkig is er in Zutphen ook veel goeds te melden . Met het nieuwe zwembad en het Broederenklooster willen we Zutphen belangrijke impulsen geven. Hoewel er terecht veel discussie is over de kosten van het Broederenklooster en -in minder mate- het nieuwe zwembad, moet niet vergeten worden dat het uiteindelijk om belangrijke verbeteringen gaat die geld opleveren in plaats geld kosten. De investeringen worden binnen een jaar of acht terugverdiend door een jaarlijks lagere exploitatie. In een onderzoek van Elsevier stond Zutphen overigens in de top 50 van meest ondernemersvriendelijk gemeenten in Nederland! De Mars ligt met de nieuwe rondweg een stuk gunstiger ten opzichte van de A1, en ook de ontwikkeling van Revelhorst loopt goed door.

Kortom, er is genoeg om te laten zien hier in Zutphen. Ik hoop dat de PvdA ook landelijk kan laten zien dat het met onze economie de goede kant opgaat. Lokaal zullen we daar sterk van profiteren.

Rik de Lange, wethouder

Dit was een ingekorte versie. Voor het volledige artikel zie:  Rik de Lange, mei 2013. Eindelijk voorjaar